Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2020, piatok
 

Výtvarná súťaž - DEŇ 112 OČAMI DETÍ

rok 2015

Vyhodnotenie súťaže „Deň 112 očami detí
I. KATEGÓRIA 
1. miesto Nina KRAUZOVÁ, 8 rokov, ZŠ Cirkevná spojená škola Sp. Vlachy, Téma: „112“ 
2. miesto  Jessika BIGOŠOVÁ, 8 rokov, ZŠ Ing. Kožucha SNV, Téma: „ Požiar“
3.miesto Sofia SMOTRILOVÁ, 9 rokov, ZŠ Matejovce nad Hornádom, Téma: „Pomoc horí“
 
II. KATEGÓRIA
1. miesto Lenka LORMANOVÁ, 14 rokov, ZŠ Komenského Smižany, Téma: „ Pri opustenom dome“ 
2. miesto Samuel KAČENGA, 12 rokov, ZŠ Ing. Kožucha SNV, Téma: „ Pád lietadla – záchrana vrtuľníka“ 
3. miesto Tomáš Hamrák, 10 rokov, ZŠ Ing. Kožucha SNV, Téma: „112“

práce žiakov jednotlivých škôl:

rok 2014

práce žiakov jednotlivých škôl:

Víťazné a postupujúce práce v I. kategórii

Víťazné a postupujúce práce v II. kategórii

rok 2013

V rámci osvetovej činnosti spojenej s organizovaním podujatí pri príležitosti „Európskeho dňa tiesňovej linky 112“, ktorú koordinuje sekcia integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR v súčinnosti s Komunikačným odborom Kancelárie ministra vnútra SR, sa Obvodný úrad Košice (obvodný úrad v sídle kraja) v spolupráci s Centrom voľného času, e.p. Domino v Košiciach a Obvodnými úradmi Košického kraja rozhodol opätovne realizovať projekt výtvarnej súťaže s rozšírením na celokrajskú postupovú súťaž „Deň 112 očami detí.

Cieľom súťaže je spropagovať účel tiesňovej linky 112 pre čo najväčší počet vytypovanej skupiny obyvateľstva - žiakov ZŠ.
Do obvodného kola v okresoch Spišská Nová Ves a Gelnica sa zapojili 4 základné školy. Na Obvodný úrad  Spišská Nová Ves zaslalo práce 62 detí v I. a II. kategórii.

Výtvarnej súťaže sa zúčastnili školy a žiaci, ktorých práce sú uverejnené v nasledujúcich galériách:

kategória I.

Víťazné a postupujúce práce v kategórii I.

1. miesto  Ivan Kollárovič, 8 rokov, II.A
pripravujúci pedagóg:  Mgr. Daniela Novotná, ZŠ Komenského ul. č. 3, Smižany

2. miesto
  Zoja Iľašová, 8 rokov, III.A.
pripravujúci pedagóg:  Mgr. Jana Šofranková, ZŠ Komenského ul. č. 2, Spišská Nová Ves

3. miesto "Profesionálni hasiči" - Barbora Barabasová, 9 rokov, III.A
pripravujúci pedagóg:  PedDr. D. Blahovská, ZŠ Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves

    čestné uznanie          Viktória  Biľová, 9 rokov, III.A
    pripravujúci pedagóg:  Mgr. Jana Šofranková, ZŠ Komenského ul. č. 2, Spišská Nová Ves

    čestné uznanie          "Požiar domu" - Alexander Bin Amlan, 8 rokov, III.
    pripravujúci pedagóg:  Mgr. Roxana Wallachová, ZŠ Matejovce nad Hornádom,

    čestné uznanie          "Záchrana domu a ľudí" - Michaela Kozáková, 10 rokov, IV.
    pripravujúci pedagóg:  Mgr. Roxana Wallachová, ZŠ Matejovce nad Hornádom,

    čestné uznanie          "Záchranárska technika" - Martin Mikolaj, 8 rokov, III.B
    pripravujúci pedagóg:  Suľovská, ZŠ Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves

    čestné uznanie          Adam Profant, 9 rokov, III.A
    pripravujúci pedagóg:  Mgr. Jana Šofranková, ZŠ Komenského ul. č. 2, Spišská Nová Ves

    čestné uznanie          Viktória  Rusnáková, 9 rokov, II.A
    pripravujúci pedagóg:  Mgr. Daniela Novotná, ZŠ Komenského ul. č. 3, Smižany

    čestné uznanie          Alexandra Švagerková, 8 rokov, III.A
    pripravujúci pedagóg:  Mgr. Jana Šofranková, ZŠ Komenského ul. č. 2, Spišská Nová Ves

    čestné uznanie          Maximilián  Truhan, 9 rokov, III.A
    pripravujúci pedagóg:  Mgr. Jana Šofranková, ZŠ Komenského ul. č. 2, Spišská Nová Ves

    čestné uznanie          Filip Várnik, 9 rokov, III.A
    pripravujúci pedagóg:  Mgr. Jana Šofranková, ZŠ Komenského ul. č. 2, Spišská Nová Ves

kategória II.

Víťazné a postupujúce práce v kategórii II.

1. miesto                       "Za mestom" - Nikola Špenerová, 12 rokov, VII.A
pripravujúci pedagóg:  PaedDr. Anna Blišťanová, ZŠ Komenského ul. č. 3, Smižany

2. miesto                   "Požiar v lese" - Martina Slebodníková, 12 rokov, VII.B
pripravujúci pedagóg:  PaedDr. D. Blahovská, ZŠ Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves

3. miesto                   "Pomóóc" - Veronika Pindrochová, 13 rokov, VIII.A
pripravujúci pedagóg:  Mgr. Pavlína Jánošíková, ZŠ a MŠ Prakovce, 307, Prakovce

    čestné uznanie          "Horí!!!" - Milan Horváth, 13 rokov, VII.A
    pripravujúci pedagóg:  PaedDr. Anna Blišťanová, ZŠ Komenského ul. č. 3, Smižany

    čestné uznanie          "Nehoda v lese" - Simona Kačírová, 12 rokov, VII.A.
    pripravujúci pedagóg:  PaedDr. Anna Blišťanová, ZŠ Komenského ul. č. 3, Smižany

    čestné uznanie          "Nepozorný šofér" - Domonik Krčmár, 11 rokov, VI.A
    pripravujúci pedagóg:  PaedDr. D. Blahovská, ZŠ Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves

    čestné uznanie          "SOS 112" - Adriana Pacanovská, 14 rokov, VIII.A
    pripravujúci pedagóg:  PaedDr. Anna Blišťanová, ZŠ Komenského ul. č. 3, Smižany

      čestné uznanie          "Nešťastie na horách" - Natália Pramuková, 12 rokov, VII.A.
    pripravujúci pedagóg:  PaedDr. D. Blahovská, ZŠ Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves

    čestné uznanie          "Horí!!!" - Kristína Sekulová, 13 rokov, VIII.A
    pripravujúci pedagóg:  PaedDr. Anna Blišťanová, ZŠ Komenského ul. č. 3, Smižany

    čestné uznanie          "Horiaci les" - Barbora Smoradová, 11 rokov, VI.C
    pripravujúci pedagóg:  PaedDr. D. Blahovská, ZŠ Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves

    čestné uznanie          "Požiar" - Petra Šomšáková, 12 rokov, VII.A
    pripravujúci pedagóg:  PaedDr. Anna Blišťanová, ZŠ Komenského ul. č. 3, Smižany

    čestné uznanie          "Podpaľač" - Lívia Vítková, 13 rokov, VII.A
    pripravujúci pedagóg:  PaedDr. Anna Blišťanová, ZŠ Komenského ul. č. 3, Smižany

    čestné uznanie          "SOS 112" - Katarína Zaliberová, 13 rokov, VII.A
    pripravujúci pedagóg:  PaedDr. Anna Blišťanová, ZŠ Komenského ul. č. 3, Smižany

Odovzdávanie diplomov a ocenení

Poďakovanie pedagogickým pracovníkom