Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. marec 2023, piatok
 

Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2018

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 13. júla 2018 vyhlásil prvú tohtoročnú výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity.

Dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a ďalším organizáciám tretieho sektora; tiež obciam a vyšším územným celkom, či organizáciám plniacim úlohy v rámci integrovaného záchrannému systému a pod.

Na projekty je k dispozícii 240 000 €, termín uzávierky je 27. august 2018. Minimálna výška dotácie je 1000 €.

Detaily nájdu záujemcovia vo zverejnenej výzve. Najneskôr do 20. 7. 2018 budú zároveň zverejnené aj termíny a miesta konania informačných seminárov k výzve, kde sa žiadatelia budú môcť dozvedieť informácie priamo od zamestnancov Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.

V roku 2018 plánuje MV SR – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity vyhlásiť ešte jednu výzvu, v rámci ktorej sa žiadatelia budú môcť uchádzať o podporu aktivít a projektov na rok 2019.

 

Detaily nájdu záujemcovia vo zverejnenej výzve (PDF, 326 kB). 

„Zdroj znení zákonov na stiahnutie: www.slov-lex.sk “.