Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. december 2022, pondelok
 

Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2019

Výzva na predkladanie žiadostí na rok 2019

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v zmysle zákona č. 562/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR dňa 20. septembra 2018 vyhlasuje  výzvu na predkladanie žiadostí na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2019.

Dotáciu možno poskytnúť občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a ďalším organizáciám tretieho sektora; tiež obciam a vyšším územným celkom, či organizáciám plniacim úlohy v rámci integrovaného záchrannému systému a pod.

Na projekty je k dispozícii 650 000 €, termín uzávierky je 4. novembra 2018. Minimálna výška dotácie je 1000 €.

 

Detaily nájdu záujemcovia vo zverejnenej výzve  (PDF, 304 kB)

„Zdroj znení zákonov na stiahnutie: “www.slov-lex.sk “.

 

V súvislosti s časovou účinnosťou zákona č. 269/2018 Z. z. vydal Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity príručku pre žiadateľa dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity, verziu 2 (PDF, 492 kB). V príručke je publikovaná súčasne časť stanoviska Úradu pre verejné obstarávanie názvu „Osoba podľa § 8 zákona finančné limity, pravidlá a postupy platné od 26. septembra 2018“