Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. august 2018, Štvrtok
 

Výzva na predkladanie žiadostí o grant

OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU a INTEGRÁCIU

SK 2017 AMIF SC2.1

Dňa 4. apríla 2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2017 AMIF SC2.1 v súlade s  Národným programom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

 

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 680.000,00 EUR.

 

Termín ukončenia výzvy

02. júna 2017 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

 

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu sa uskutoční dňa 27. apríla 2017 o 10:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava.


 

OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU a INTEGRÁCIU

SK 2016 AMIF SC1.1

Dňa 20. júna 2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2016 AMIF SC1.1 v súlade s návrhom Národného programu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

 

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 300.000,00 EUR.

 

Termín ukončenia výzvy

04. augusta 2016 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

 

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu sa uskutoční dňa 29. júna 2016 o 10:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava.


 

OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU a INTEGRÁCIU

SK 2016 AMIF SC3.1

Dňa 24. mája 2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2016 AMIF SC3.1 v súlade s návrhom Národného programu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

 

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 1 174 300,00 EUR.

 

Termín ukončenia výzvy

07. júl 2016 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

 

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu sa uskutoční dňa 07. júna 2016 o 13:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava.


 

OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU a INTEGRÁCIU

SK 2016 AMIF SC1.2

UPOZORNENIE

Dňa 17. mája bola vykonaná úprava termínu ukončenia predkladania žiadostí o grant v texte dokumentu výzvy.

Dňa 16. mája 2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2016 AMIF SC1.2 v súlade s návrhom Národného programu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

 

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 1 008 400,00 EUR.

 

Termín ukončenia výzvy

30. jún 2016 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

 

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu sa uskutoční dňa 07. júna 2016 o 09:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava.


 

OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU a INTEGRÁCIU

SK 2016 AMIF SC2.1

 

Dňa 16. mája 2016 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2016 AMIF SC2.1 v súlade s návrhom Národného programu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

 

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 2 173 000,00 EUR.

 

Termín ukončenia výzvy

30. jún 2016 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

 

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu sa uskutoční dňa 07. júna 2016 o 10:30 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava.


OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU a INTEGRÁCIU

SK 2015 AMIF SC1

 

Dňa 21. júla 2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2015 AMIF SC1 v súlade s návrhom Národného programu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

 

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 400 000,00 EUR.

 

Termín ukončenia výzvy

24. august 2015 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

 

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu sa uskutoční dňa 30. júla 2015 o 14:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava v zasadacej miestnosti č. 20 na prízemí.


OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU a INTEGRÁCIU

SK 2015 AMIF SC2

 

Dňa 21. júla 2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2015 AMIF SC2 v súlade s návrhom Národného programu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

 

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 748 995,00 EUR.

 

Termín ukončenia výzvy 

24. august 2015 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

  

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu sa uskutoční dňa 30. júla 2015 o 10:30 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava v zasadacej miestnosti č. 20 na prízemí. 


OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU a INTEGRÁCIU

SK 2015 AMIF SC3

 

Dňa 21. júla 2015 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2015 AMIF SC3 v súlade s návrhom Národného programu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

 

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 405 000,00 EUR.

 

Termín ukončenia výzvy 

24. august 2015 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

  

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu sa uskutoční dňa 30. júla 2015 o 09:00 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava v zasadacej miestnosti č. 20 na prízemí.