Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2023, sobota
 

Vyzvanie pre národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity

19. 04. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 19. apríla 2017 vyzvanie pre národný projekt Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované rómske komunity - OPLZNP-PO5-2017-2

Dátum vyhlásenia: 19. apríl 2017
Dátum uzavretia: 30. september 2017

Vyzvanie pre národný projekt – Monitorovanie a hodnotenie (PDF, 826 kB) v znení Zmeny č. 1

Zmena vyzvania č. 1 (PDF, 426 kB)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - ŽoNFP s prílohami (ZIP, 388 kB)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa (ZIP, 340 kB)  

Príloha č. 3 – Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 570 kB) v znení Zmeny č. 1

Príloha č. 4 – Zoznam povinných merateľných ukazovateľov (PDF, 286 kB)

Príloha č. 5 - Podmienky súladu projektu 3D (PDF, 227 kB)

Príloha č. 6 - Predbežná info pre žiadateľa (PDF, 229 kB)

Príloha č. 7 - Zoznam sledovaných údajov (PDF, 348 kB)

Príloha č. 8 – Synergie a komplementarity (PDF, 288 kB)

Archív:

Vyzvanie pre národný projekt – Monitorovanie a hodnotenie (PDF, 547 kB)

Príloha č. 3 – Zoznam skupín oprávnených výdavkov (PDF, 458 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]