Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. september 2019, štvrtok
 

Výzvy na predkladanie žiadosti o grant

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo dňa 3. mája 2019 otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2019 AMIF SC1.1, SK 2019 AMIF SC2.1, SK 2019 AMIF SC2.2, SK 2019 AMIF SC3.3 v súlade s Národným programom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.  

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci týchto výziev (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 4 673 600,00 EUR.

Termín ukončenia výziev je stanovený na 2. júla 2019 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorených výziev na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu sa uskutoční dňa 29. mája 2019 o 10:00 hod. (SK 2019 AMIF SC1.1, SK 2019 AMIF SC2.1, SK 2019 AMIF SC3.3) a o 13:00 hod. (SK 2019 AMIF SC2.2) na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava.

Kompletné informácie nájdete na odkaze: http://www.minv.sk/?vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-grant

                ISF AMIF - EÚ

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]