Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. máj 2023, pondelok
 

Vzdelávacia pomôcka „Pracovný tábor Sereď“

Problematika pracovného a koncentračného tábora v Seredi nie je učebnicami pre základné a stredné školy, či učebnými osnovami dostatočne reflektovaná. V súčasnosti sa tak dostávame do stavu, kedy žiaci problematiku nepoznajú - napriek snahe viacerých, najmä mimorezortných vzdelávacích inštitúcií. Z predmetného dôvodu vznikla interaktívna pomôcka snažiaca sa vyplniť túto medzeru vo výchovno-vzdelávacom procese.

Základným spojovateľom medzi aplikáciou a odborom prevencie kriminality je Múzeum holokaustu v Seredi, ktorého sa dej vo virtuálnej pomôcke bezprostredne týka. Ide o autentické podanie reality, ktorá vtiahne diváka priamo na miesto. Ďalšou, veľmi dôležitou súčasťou celého procesu bolo vytvorenie testujúcich skupín študentov v niekoľkých slovenských mestách. Cieľom bolo otestovať koncepciu virtuálnej prehliadky. Približne stominútové diskusie prebiehali na Gymnáziu J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, na Gymnáziu L. Sáru v Bratislave a na Gymnáziu Park mládeže v Košiciach. Ideu virtuálnej prehliadky múzea holokaustu prijala väčšina študentov aj pedagógov pozitívne.

Vzhľadom na to, že ide o priestor múzea spojený s pietou, je poloha medzi počítačovou hrou a dokumentom zvolená citlivo. Najviac pútali osobné výpovede preživších účastníkov. Študenti sa zaujímali aj o strážcov a gardistov a o to, čo ich vlastne viedlo k tomu, že prijali prácu v takomto tábore.

Medzi návrhmi pedagógov bolo okrem iného vytvorenie metodickej príručky na prácu s aplikáciou.  Aj na základe týchto testovacích diskusií sme sa rozhodli pokračovať v inovácii tejto pomôcky, a preto na pôde katedry histórie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre vznikla metodika práce (*2017).

Vzdelávacia pomôcka - pracovný tábor Sereď. (UPOZORNENIE: Aplikáciu spustíte len pod prehliadačom Google Chrome alebo Firefox. Internet Explorer aplikácia nepodporuje).

Vzdelávacia pomôcka dostupná tu: https://muzeum.new.prevenciakriminality.sk/

Metodika k vzdelávacej pomôcke dostupná v dokumentoch na stiahnutie nižšie.

Metodická príručka pre učiteľa k pracovnému listu a úlohám z jednotlivých textov na vyžiadanie pedagógov na TA.13G4@SGQ3Y1YLD@.

Aplikácia spolu s metodikou sa nachádza aj na webe Štátneho pedagogického ústavu: 

http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/nova-web-stranka-3.html

 

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]

Minister

 Ivan Šimko

Minister vnútra IVAN ŠIMKO
ďalej

Fotogalérie