Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. október 2020, pondelok
 

Vzory tlačív

Ochrana poľnohospodárskej pôdy

Žiadosť o vydanie stanoviska k zmene druhu pozemku podľa §  17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (RTF, 35 kB)- zmena druhu pozemku do 15 m² - jednorázová zmena (RTF, 35 kB)  zverejnené 11.9.2014

 

Pozemkové spoločenstvá

Návrh na zápis do registra PS (RTF, 425 kB)   zverejnené 26.8.2014

Oznam o zmene údajov v registri (RTF, 608 kB)  zverejnené 09.07.2019

Žiadosť o výpis z RPS (RTF, 38 kB)  zverejnené 12.07.2018

 

Poľovníctvo

Evidencia cudzincov (XLS, 27 kB)  zverejnené 28.8.2014

Evidencia PUP (RTF, 72 kB)  zverejnené 28.8.2014

Evidencia vydaných a použitých značiek (XLS, 27 kB)  zverejnené 28.8.2014

J_XI_Vtacnik- kriteria_chovnosti_raticovej_zveri (1) (PDF, 44 kB)   zverejnené 11.9.2020

J_XIV_Polana-kriteria_chovnosti_raticovej_zveri (PDF, 16 kB)    zverejnené 11.9.2020

J-XXXI-Stiavnicko-krupinska-kriteria-chovnosti-raticovej-zveri-maj2016 (PDF, 54 kB)  zverejnené 11.9.2020

S_IX_Tuhar-kriteria_chovnosti_raticovej_zveri (PDF, 41 kB)   zverejnené 11.9.2020

S_VI_Stiavnicke_ pohorie-kriteria_chovnosti_raticovej_zveri (PDF, 62 kB)  zverejnené 11.9.2020

S_VII_Zvolen-kriteria_chovnosti_raticovej_zveri  zverejnené (PDF, 41 kB)   zverejnené 11.9.2020

S_VIII_Hontiansko_Velkokrtis-kriteria_chovnosti_ raticovej_zveri-maj2016 (PDF, 64 kB)   zverejnené 11.9.2020

Sprievodka KMO (RTF, 91 kB)  zverejnené 28.8.2014

Návrh na registráciu poľovníckej organizácie (RTF, 33 kB)  zverejnené 28.8.2014

Plán chovu a lovu malej zveri (XLS, 35 kB)  zverejnené 28.8.2014

Plán chovu a lovu raticovej zveri (XLS, 43 kB)  zverejnené 4.9.2014

Plán spoločných poľovačiek (XLS, 33 kB)  zverejnené 28.8.2014

Plán starostlivosti o zver (RTF, 209 kB)  zverejnené 28.8.2014 

Prehľad stavu zveri (XLS, 35 kB)  zverejnené 28.8.2014

 

Lesné hospodárstvo

 

Žiadosť o vytvorenie konta na podávanie Hlásenia o náhodnej ťažbe (RTF, 93 kB)   zverejnené 14.01.2020

PO Oznámenie o zmene rozsahu oprávnenia hospodáriť na lesných pozemkoch a ohlásenie OLH verzia 2019 (RTF, 188 kB)   zverejnené 06.12.2019

oznámenie o zmene OLH verzia 2019 (RTF, 159 kB)   zverejnené 06.12.2019

Návrh na zápis do evidencie obhospodarvateľa lesa a ohlásenie OLH verzia 2019 (RTF, 204 kB)   zverejnené 06.12.2019

FO-podnikateľ Oznámenie o zmene rozsahu oprávnenia hospodáriť na lesných pozemkoch a ohlásenie OLH verzia 2019 (RTF, 190 kB)   zverejnené 06.12.2019

FO Oznámenie o zmene rozsahu oprávnenia hospodáriť na lesných pozemkoch a ohlásenie OLH verzia 2019 (RTF, 193 kB)   zverejnené 06.12.2019

Splnomocnenie_spoluvlastnikov_lesnych_pozemkov (RTF, 57 kB)   zverejnené 19.05.2020