Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov – v zastavanom území do 5000 m² (20,5 kB) docx
Žiadosť o trvalé (dočasné) odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona č. 2202004 Z. z. v znení neskorších predpisov do 1000 m2 – mimo zastavaného územia (23,3 kB) docx
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zmene druhu pozemku § 9 ods. 3 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - zmena jedného poľ. druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku alebo zmena z nepoľnohospodárskej pôdy na poľno. pôdu (21,3 kB) docx
Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - ak ide o umiestnenie signálov, šachty, stožiare alebo iné objekty do 25 m² (20,5 kB) docx
Žiadosť o zmenu druhu pozemku § 10 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov – pochybnosť (20,3 kB) docx
Žiadosť o zmenu druhu pozemku § 19 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov – legalizácia stavieb postavených po 25. júni 1992 (21,0 kB) docx
Žiadosť o zmenu druhu pozemku § 11 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov – legalizácia stavieb postavených pred 25. júnom 1992 (20,4 kB) docx
Žiadosť o vydanie stanoviska k zmene druhu pozemku podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - zmena druhu pozemku do 15 m² - jednorazová zmena (20,8 kB) docx
Žiadosť o vydanie stanoviska na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľ. účely na čas kratší ako 1 rok podľa § 18 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (21,5 kB) docx
Žiadosť o trvalé (dočasné) odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona č. 2202004 Z. z. v znení neskorších predpisov nad 1000 m2– mimo zastavaného územia (22,6 kB) docx
Návrh na zápis spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev podľa § 24 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (218,1 kB) doc
Sumárne údaje z evidencie nájomného (79,4 kB) rtf