Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. december 2019, pondelok
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Návrh na zápis spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev podľa § 24 zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (218,1 kB) doc
Žiadosť o trvalé (dočasné) odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona č. 2202004 Z. z. v znení neskorších predpisov do 1000 m2 – mimo zastavaného územia (20,1 kB) docx
Žiadosť o trvalé (dočasné) odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona č. 2202004 Z. z. v znení neskorších predpisov nad 1000 m2– mimo zastavaného územia (19,6 kB) docx
Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov – v zastavanom území (17,9 kB) docx
Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde podľa § 17 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov - ak ide o umiestnenie signálov, šachty, stožiare alebo iné objekty do 25 m² (17,9 kB) docx
Žiadosť o vydanie stanoviska k zmene druhu pozemku podľa § 17 zákona č. 2202004 Z. z. v znení neskorších predpisov (18,0 kB) docx
Žiadosť o vydanie stanoviska na použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľ. účely na čas kratší ako 1 rok podľa § 18 zákona č. 2202004 Z. z. v znení neskorších predpisov (18,9 kB) docx
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zmenu druhu pozemku § 9 ods. 3 zákona č. 2202004 Z. z. v znení neskorších predpisov (18,3 kB) docx
Žiadosť o zmenu druhu pozemku § 10 zákona č. 2202004 Z. z. v znení neskorších predpisov – pochybnosť (17,8 kB) docx
Žiadosť o zmenu druhu pozemku § 11 zákona č. 2202004 Z. z. v znení neskorších predpisov – legalizácia stavieb postavených pred 25. júnom 1992 (17,7 kB) docx
Žiadosť o zmenu druhu pozemku § 19 zákona č. 2202004 Z. z. v znení neskorších predpisov – legalizácia stavieb postavených po 25. júni 1992 (18,6 kB) docx
Žiadosť o zmenu druhu pozemku na lesný pozemok § 9 ods. 1 zákona č. 2202004 Z. z. v znení neskorších predpisov (17,7 kB) docx