Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Vzory žiadostí podľa zák. č. 725/2004 Z.z.

Vzory žiadostí
 
 
Dokumenty na stiahnutie
ŽIADOSŤ o povolenie výroby jednotlivého vozidla (76,3 kB) pdf
ŽIADOSŤ o pridelenie tabuľky/tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom obsahujúcim v prvom riadku písmeno C (78,9 kB) pdf
ŽIADOSŤ o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského/zmluvného štátu (79,5 kB) pdf
ŽIADOSŤ o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (81,2 kB) pdf
ŽIADOSŤ o schválenie jednotlivo vyrobeného vozidla (78,3 kB) pdf
ŽIADOSŤ o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z tretieho štátu (iba nové neevidované vozidlo) (78,6 kB) pdf
ŽIADOSŤ o uznanie typového schválenia ES/schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu/iného zmluvného štátu (128,9 kB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie osvedčenia o evidencii časť II/technického osvedčenia vozidla pri výmene technického osvedčenia vozidla (77,9 kB) pdf
ŽIADOSŤ o vykonanie zmeny v osvedčení o evidencii časti II/v technickom osvedčení vozidla – zápisu náhradného identifikačného čísla vozidla VIN (81,2 kB) pdf
ŽIADOSŤ o schválenie jednotlivo dovezeného systému plynového zariadenia (146,9 kB) pdf
ŽIADOSŤ o schválenie jednotlivo dovezeného systému plynového zariadenia (179,1 kB) pdf
ŽIADOSŤ o schválenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia (215,6 kB) pdf
ŽIADOSŤ o schválenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia (225,3 kB) pdf
ŽIADOSŤ o povolenie prestavby jednotlivého vozidla montážou plynového zariadenia (195,3 kB) pdf
ŽIADOSŤ o vydanie duplikátu technického osvedčenia vozidla (147,1 kB) pdf
ŽIADOSŤ o vykonanie zápisu zmeny údajov v osvedčení o evidencii (OE) /v technickom osvedčení vozidla (TOV) (228,6 kB) pdf
ŽIADOSŤ o vykonanie zápisu zmeny údajov v osvedčení o evidencii (OE) / v technickom osvedčení vozidla (TOV) po vykonaní dostavby alebo hromadnej prestavby (258,5 kB) pdf