Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2024, piatok
 

Vzory tlačív

Oznamy  |  Vzory tlačív  |  Register pozemkových spoločenstiev

Lesné hospodárstvo

Návrh na ustanovenie člena lesnej stráže (PDF, 202 kB)
Nesúlad druhu pozemku §3 ods. 2 (PDF, 279 kB)
Ochranné pásmo lesa - umiestnenie stavby §10 (PDF, 270 kB)
Oznámenie o zabezpečení odborného hospodárenia (PDF, 117 kB)
Zápis obhospodárovateľa lesných pozemkov (PDF, 125 kB)
Žiadosť o predĺženie lehôt na obnovu lesa na holine/na zabezpečenie lesných porastov (PDF, 323 kB)
Žiadosť o vyhlásenie lesného pozemku (PDF, 279 kB)
Žiadosť o vyňatie lesných pozemkov (PDF, 377 kB)
Žiadosť o výpis z evidencie lesných porastov (PDF, 283 kB)
Žiadosť o záväzné stanovisko k vydaniu rozhodnutia - §6 (PDF, 267 kB)
Žiadosť o zmenu hraníc dielca (PDF, 192 kB)

Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu

§ 9 ods. 1 - Žiadosť o zmenu poľnohosp. druhu pôdy na lesný pozemok (PDF, 147 kB)
§ 9 ods. 3 - Žiadosť o zmenu poľnohosp. druhu pôdy na iný poľnohosp. druh (PDF, 192 kB)
§ 10 ods. 2 - Žiadosť o vydanie rozhodnutia v pochybnostiach (PDF, 212 kB)
§ 11 - Žiadosť o zmenu druhu pozemku - stavba vybudovaná do 25. 6. 1992 (PDF, 149 kB)
§ 17 - Žiadosť o dočasné odňatie poľnohosp. pôdy (PDF, 197 kB)
§ 17 - Žiadosť o trvalé odňatie poľnohosp. pôdy (PDF, 197 kB)
§ 17 ods. 2 - Žiadosť o vydanie stanoviska k plán. výst. v intraviláne - záber do 500 m2 (PDF, 190 kB)
§ 18 - Žiadosť o vydanie stanoviska na použitie poľnohosp. pôdy do 1 roka (PDF, 188 kB)
§ 19 - Žiadosť o vydanie rozhodnutia - stavba vybudovaná po 25. 6. 1992 (PDF, 149 kB)
Prehlásenie o vzdaní sa práva na odvolanie (PDF, 117 kB)
Žiadosť o určenie BPEJ (PDF, 124 kB)
Žiadosť o vyhľadanie registratúrnych záznamov (PDF, 201 kB)
Žiadosť o vyjadrenie k projektovej dokumentácii (PDF, 181 kB)

Poľovníctvo

Čestné vyhlásenie a súhlas OÚ (PDF, 186 kB)
Čestné vyhlásenie osoby navrhnutej za člena poľovníckej stráže (PDF, 177 kB)
Návrh na schválenie poľov. hospodára (PDF, 120 kB)
Návrh na vymenovanie poľovníckej stráže (PDF, 346 kB)
Vzory vyhlásení poľov. hospodára (PDF, 218 kB)

Pozemkové spoločenstvá

Návrh na registráciu pozemkového spoločenstva (PDF, 406 kB)
Oznam o zmene údajov v registri (PDF, 610 kB)
Žiadosť o výpis z registra (PDF, 416 kB)