Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

Weissová2017_2018

Mgr. Mária Weissová - certifikát 2017

 

Detaily k vydanému kvalifikačnému mandátnemu certifikátu I.CA: 

Certifikát vydaný dňa:  10.04.2017

Platnosť certifikátu do: 10.04.2018

 

  Pracovníčka je oprávnená podpisovať nasledovné dokumenty:                       

-          Osvedčenia o živnostenskom oprávnení

-          Potvrdenie o pozastavení prevádzkovania živnosti

-          Potvrdenie o ukončení podnikania

-          Potvrdenie o tom, že v ŽR nie je zápis

-          Potvrdenie o tom , že poskytovanie služieb nie je na základe živn. Zákona obmedzené alebo zakázané

-          Výpis zo ŽR

-          Prehľad údajov zapísaných v ŽR

-          Potvrdenie prijatia oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR

-          Potvrdenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti

-          Rozhodnutie o zastavení konania /k výzve na odstránenie nedostatkov podania podľa § 46 ods.7 Ž.z./

-          Rozhodnutie o zastavení konania /k výzve na odstránenie nedostatkov podania podľa § 45, § 45a, § 46/

-          Rozhodnutie o zastavení konania /k výzve na zaplatenie správneho poplatku/

-          Odoslanie prvozápisu elektronickou formou na OR

-          Výzvy k doloženiu dokladov pri neúplnom podaní

-          Úradné záznamy