Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. január 2020, utorok
 

Odbor krízového riadenia

Adresa pre doručovanie písomností

Okresný úrad Žilina

odbor krízového riadenia

Vysokoškolákov 8556/33B

010 08 Žilina

Sídlo výkonu práce

Janka Kráľa 4, 010 40 Žilina
Telefón Telefónne čísla v časti Zamestnanci

Spoločné činnosti (PDF, 44 kB)

Náplň činnosti odboru (PDF, 123 kB)

Informácia pre obyvateľstvo o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti v územnom obvode OÚ Žilina zverejnené dňa 09.05.2019 (PDF, 973 kB)

Výpis z Analýzy možného vzniku mimoriadnej udalosti v územnom obvode Okresného úradu Žilina - Závery a odporúčania (PDF, 1 MB)