Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. september 2020, streda
 

Základné informácie

Okresný úrad Žilina,  Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, tel.: 041/733 5601

 

 

Prednosta

Mgr. Kamil Ruman

tel.: 041/733 5601

E-mail: prednosta.za@minv.sk

 

 

 

 

 

 

Kontakty na jednotlivých zamestnancov  nájdete na www stránke OÚ na príslušnom odbore v časti Zamestnanci.   

 

Projekt klientskeho centra štátnej správy v Žiline

Do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina sa presťahovali prednosta okresného úradu a tieto odbory:

-organizačný odbor, odbor všeobecnej vnútornej správy a odbor živnostenského podnikania z budovy na ulici Janka Kráľa 4, Žilina,

-odbor školstva z budovy na ulici Komenského 35, Žilina,

-odbor starostlivosti o životné prostredie z budovy na námestí  M. R. Štefánika 896/1, Žilina,

-odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií z budovy na ulici Predmestská 1613, Žilina,

-odbor výstavby a bytovej politiky, pozemkový a lesný odbor a katastrálny odbor z budovy na ulici Andrea Kmeťa 325/17, Žilina.

 

Do novozriadeného Klientskeho centra a Okresného úradu Žilina sa nesťahujú a  zostávajú v budove na adrese ulica Janka Kráľa 4, Žilina, nasledovné odbory:        

-odbor krízového riadenia. ktorého súčasťou je koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému a oddelenie obrany štátu,

-majetkovoprávny odbor,

-odbor opravných prostriedkov po jeho presťahovaní z budovy na ulici Andreja Kmeťa 325/17, Žilina

 

         

Prednosta Okresného úradu Žilina