Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. september 2020, pondelok
 

Základné informácie

Sídlo výkonu práce

Štefánikova 2157/20                                  

909 01  Skalica

Prednosta :

JUDr. Viera Kučerová

 0961 15 5800

prednosta.si@minv.sk

Podateľňa úradu :

číslo telefónu : 0961 15 5859

Podateľňa katastrálneho odboru :

číslo telefónu : 0961 15 5859

Poskytovanie informácií KN :

číslo telefónu : 0961 15 5836

                     0961 15 5838 

Poskytovanie informácií geodetom:

číslo telefónu : 0961 15 5837

Spôsob zriadenia:

Okresný úrad Skalica bol zriadený zákonom č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy s účinnosťou od 1. októbra 2013.

Štátnu správu pre okres Skalica vykonáva Okresný úrad Senica týmito odbormi:

  • odbor živnostenského podnikania,
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
  • odbor pozemkový a lesný,
  • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

P O Z O R

Zmena telefonného čísla na odbor krízového riadenia

Nové číslo: 034 628 5275

  Úradné hodiny

  U p o z o r n e n i e

Okresný úrad Skalica oznamuje, že dňom 21.09.2020 rozširuje služby verejnosti – osvedčovanie listín a podpisov na listinách v súlade so zákonom č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov. Osvedčovanie listín a podpisov bude zabezpečovať Klientske centrum Okresného úradu v Skalici, Štefánikova 20, denne v úradných hodinách.   

 

 Bezplatné služby pre občanov o možnostiach využitia mediácie – riešenie sporov mimosúdne (PDF, 279 kB)

 

MEDIÁCIA – MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV Podporná aktivita pre obyvateľstvo– otvorený úrad (PDF, 256 kB)