Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. január 2020, sobota
 

Základné informácie

Okresný úrad Senica

Vajanského 17/1

905 01 SENICA

prednosta: Ing. Vladimír   K O C O U R E K 

číslo telefonu: 034 651 3450

E - mail: prednosta.se@minv.sk

 

 

P O Z O R  ! ! ! ! ! ! !  

Zmena telefónov na odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Igor Švrček         0961 15 5720

Bc. Mária Koštialová   0961 15 5721

Zuzana Odrášková     0961 15 5721

Mgr. Dominik Bulka    0961 15 5722

Juraj Koštial               0961 15 5722

 

 

 V sekcii "Pozemkový a lesný odbor" -  "Vzory tlačív" je umiestnený vzor tlačiva : 

Návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech vlastníka podľa § 12b zákona č. 504/2003 Z. z.