Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Základné informácie

Okresný úrad Senica

Vajanského 17/1

905 01 SENICA

prednosta: Ing. Vladimír   K O C O U R E K 

číslo telefonu: 034 651 3450

E - mail: prednosta.se@minv.sk

 

 

P O Z O R  ! ! ! ! ! ! ! 

!!!!!!! Usmernenie a informácie  pre obyvateľov ohľadom vírusu COVID 19 !!!!!!!

Koronavírus _biely (PDF, 28 kB)   Koronavírus_modry (PDF, 165 kB)   Usmernenie (PDF, 51 kB)   Usmernenie_ENG (PDF, 29 kB)

 

 

Zmena telefónov na odbore cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Igor Švrček         0961 15 5720 - vedúci odboru

Bc. Mária Koštialová   0961 15 5721 - pozemné komunikácie

Zuzana Odrášková     0961 15 5721 - pokuty

Mgr. Dominik Bulka    0961 15 5722 - doprava

Juraj Koštial               0961 15 5722 - doprava

 

 

 V sekcii "Pozemkový a lesný odbor" -  "Vzory tlačív" je umiestnený vzor tlačiva : 

Návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku v prospech vlastníka podľa § 12b zákona č. 504/2003 Z. z.