Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Základné informácie

                                                                   OKRESNÝ ÚRAD MARTIN  

Do priestorov Okresného úradu Martin je možné vstupovať len s prekrytím horných dýchacích ciest (ochranné rúško, šál, šatka) a pri vstupe je potrebné vydezinfikovať si ruky.

Informácia ku podozreniu na výskyt koronavírusu (PDF, 20 kB)

 

Sídlo úradu

Námestie S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin

Prednosta: Mgr. Vladimír Polakovič

Telefón 043/4131331
Fax 043/4224781

                                                                                              

Na uvedenej adrese sa nachádza:

Organizačný odbor:                                                    Tel.: 043/ 4 132 302

Odbor všeobecnej vnútornej správy:                          Tel.: 043/ 4 133 484

Odbor živnostenského podnikania:                             Tel.: 043/ 4 131 596

Odbor krízového riadenia:                                          Tel.: 043/ 4 131 626

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:    Tel.: 043/ 4 204 269 

Odbor starostlivosti o životné prostredie:                  Tel.: 043/ 4 204 451

 

mimo sídla úradu:

Katastrálny odbor                                                        Pozemkový a lesný odbor

Severná 15                                                                     Pavla Mudroňa 45

036 01 Martin                                                                 036 01 Martin

Tel.: +421 43/2 817 680                                                  Tel.: +421 43/2 304 614