Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. august 2020, sobota
 

Základné informácie

Okresný úrad Liptovský Mikuláš,

Námestie osloboditeľov 1

031 41 Liptovský Mikuláš

Tel.:  044/5518723

Prednosta

Mgr. Lenka Mitrengová

Kancelária: 50

Tel.:  044/5518711

Fax : 044/5518717

Email: prednosta.lm@minv.sk 

 

Pracoviská :  
 
 
organizačný odbor
odbor všeobecnej vnútornej správy
odbor živnostenského podnikania
odbor  cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
odbor krízového riadenia 
 
 Námestie osloboditeľov č.1
 031 41 Liptovský Mikuláš    
 
 
Katastrálny odbor
Kollárová 3
031 01 Liptovský Mikuláš  
 
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Vrbická 1993
03101 Liptovský Mikuláš    
  
 
Pozemkový a lesný odbor
Kollárová 2
031 01 Liptovský Mikuláš 
 

Odbor všeobecnej vnútronej správy
Hviezdoslavová 177 
031 01 Liptovský Hrádok