Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 13. august 2020, štvrtok
 

Zakladné informácie

                                                                    OKRESNÝ ÚRAD MARTIN  

                                        

Žiadame Vás, aby ste si vopred telefonicky odkonzultovali nevyhnutnosť Vašej návštevy na našich odboroch.

                                                                                          Ďakujeme za pochopenie.

 

                                                                                            Mgr. Marcel Maťovčík

                                                                                           prednosta OÚ Martin

   

Okresný úrad Martin, katastrálny odbor - poskytovanie informácií: 043/ 281 7695

 

Informácia ku podozreniu na výskyt koronavírusu (PDF, 20 kB)

 

Sídlo úradu:                                                              

Námestie S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin, Tel: 043 /41 313 31, Fax: 043/ 4 224 781                            

                                                                                                   prednosta

                                                                           Mgr. Marcel Maťovčík, prednosta

                                                                                     Tel.: 043/ 41 313 31

                                                                            E-mail: prednosta.mt@minv.sk

 

Na uvedenej adrese sa nachádza:

Organizačný odbor:                                                    Tel.: 043/ 4 132 302

Odbor všeobecnej vnútornej správy:                          Tel.: 043/ 4 133 484

Odbor živnostenského podnikania:                             Tel.: 043/ 4 131 596

Odbor krízového riadenia:                                          Tel.: 043/ 4 131 626

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:    Tel.: 043/ 4 204 269 

Odbor starostlivosti o životné prostredie:                  Tel.: 043/ 4 204 451

 

mimo sídla úradu:

Katastrálny odbor                                                        Pozemkový a lesný odbor

Severná 15                                                                     Pavla Mudroňa 45

036 01 Martin                                                                 036 01 Martin

Tel.: +421 43/2 817 680                                                  Tel.: +421 43/2 304 614

 

Pracovisko Okresného úradu Martin so sídlom v Turčianskych Tepliciach

SNP 514/122

039 01 Turčianske Teplice

  • Úsek živnostenského podnikania
  • Úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií - formou inteligentnej podateľne

          Tel.: 0961 46 5724         

Úradné hodiny

Pondelok

 8.00-15.00

Utorok

 8.00-15.00

Streda

 8.00-17.00

Štvrtok

 8.00-15.00 

Piatok

 8.00-14.00

  • Úsek poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemných úprav

          Tel.: 0961 46 5726

          Úradné hodiny :  streda          8:00-17:00

 

 

Žiadosti o informácie:           info.mt@minv.sk

Sťažnosti:                            staznosti.mt@minv.sk