Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. marec 2019, Utorok
 

Zakladné informácie

                                                                    OKRESNÝ ÚRAD MARTIN  

Oznamujeme Vám, že z dôvodu prechodu informačných systémov na nové verzie od 29. októbra 2018 do 7. novembra 2018 bude Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vykonávať elektronický výkon verejnej moci v obmedzenom režime.

Elektronické schránky orgánov verejnej moci rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky budú prístupné a elektronické podania budú prijímané bez obmedzení.

V súlade s § 17 ods. 4 zákona č. 305/2013 o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov môžu byť niektoré úradné rozhodnutia/vybavenia zasielané v listinnej forme.  Lehôt vybavenia sa prechod nedotýka.

                                                       Oznámenie - voľby prezidenta SR v roku 2019 (PDF, 38 kB)

 

Sídlo úradu:                                                              

Námestie S.H.Vajanského 1, 036 58 Martin, Tel: 043 /41 313 31, Fax: 043/ 4 224 781                            

                                                                                                   prednosta

                                                                           Mgr. Marcel Maťovčík, prednosta

                                                                                     Tel.: 043/ 41 313 31

                                                                            E-mail: prednosta.mt@minv.sk

 

Na uvedenej adrese sa nachádza:

Organizačný odbor:                                                    Tel.: 043/ 4 132 302

Odbor všeobecnej vnútornej správy:                          Tel.: 043/ 4 133 484

Odbor živnostenského podnikania:                             Tel.: 043/ 4 131 596

Odbor krízového riadenia:                                          Tel.: 043/ 4 131 626

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:    Tel.: 043/ 4 204 269 

Odbor starostlivosti o životné prostredie:                  Tel.: 043/ 4 204 451

 

mimo sídla úradu:

Katastrálny odbor                                                        Pozemkový a lesný odbor

Severná 15                                                                     Pavla Mudroňa 45

036 01 Martin                                                                 036 01 Martin

Tel.: +421 43/2 817 680                                                  Tel.: +421 43/4 260 214

 

Pracovisko Okresného úradu Martin so sídlom v Turčianskych Tepliciach

SNP 514/122

039 01 Turčianske Teplice

  • Úsek živnostenského podnikania
  • Úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií - formou inteligentnej podateľne

          Tel.: 0961 46 5724         

Úradné hodiny

Pondelok

 8.00-15.00

Utorok

 8.00-15.00

Streda

 8.00-17.00

Štvrtok

 8.00-15.00 

Piatok

 8.00-14.00

  • Úsek poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemných úprav

          Tel.: 0961 46 5726

          Úradné hodiny :  streda          8:00-17:00

 

 

 

Informácie, sťažnosti, úradné oznamy, výberové konania