Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske záležitosti

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. február 2024, streda
 

Základné právne predpisy v oblasti inšpekcie práce a požiarneho dozoru

  • zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov o verejnej službe,
  • zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a železničnej polície v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom záchrannom zbore,
  • zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.

 

Prístup k právnym predpisom Slovenskej republiky v ich aktuálnom znení umožňujú špecializované internetové stránky:

http://www.zbierka.sk, http://www.slov-lex.sk

Prístup k právnym predpisom EÚ umožňuje internetová stránka:

http://eur-lex.europa.eu