Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2020, piatok
 

Odbor krízového riadenia

Ing. Július Predajniansky

vedúci odboru
Telefón 034/79 71 226

Ing. Renáta Ježeková

Telefón 034/79 71 230

Ing. Július Király

Telefón 034/79 71 231

Odbor krízového riadenia zabezpečuje plnenie úloh na úseku:

  • obrany štátu a riešenia krízových situácií mimo času vojny a vojnového stavu 
  • hospodárskej mobilizácie 
  • rieši krízové situácie na zabezpečenie ochrany zdravia a životov občanov a záchrana majetku pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach (havárie vozidiel prepravujúce nebezpečné látky, priemyselné havárie, prípadné teroristické útoky,...)