Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2019, nedeľa
 

Zamestnanci

 

Prednosta: JUDr. Maroš Karšňák

Telefón 09610/46 000

Vedúci odboru: JUDr. Darina Budinská

Odbor všeobecnej vnútornej správy
Telefón 09610/46 100

Vedúci oddelenia: Mgr. Ľubomír Húska

Oddelenie priestupkov
Telefón 09610/46 150

Vedúci oddelenia: Mgr. Denisa Holubeková

Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík
Telefón 09610/46 110

Vedúca odboru: Mgr. Zuzana Bankovichová

Odbor živnostenského podnikania
Telefón 09610/46 200

Poverená vedením oddelenia živnostenskej registrácie: Mgr. Nina Járošiová

Oddelenie živnostenskej registrácie
Telefón 09610/46 210

Vedúci oddelenia: JUDr. Margita Matichová

Oddelenie živnostenskej kontroly
Telefón 09610/46 280

Vedúci odboru: Ing. Karol Sloboda

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia
Telefón 02/ 5931 23 28

Vedúci oddelenia: Ing. Peter Skokan

Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania
Telefón 02/ 5931 23 96

Vedúci oddelenia: Mgr. Tibor Olasz

Oddelenie KS IZS
Telefón 09610/46 330

Vedúci odboru: JUDr. Ján Senka

Odbor organizačný
Telefón 09610/46 010

Vedúca odboru: Mgr. Miriam Valašiková

Odbor školstva
Telefón 09610/46 400

Vedúci odboru: Mgr. Tomáš Mateička

Odbor výstavby a bytovej politiky

Vedúca odboru: Mgr. Helena Sedláková

Odbor majetkovoprávny
Telefón 09610/46 350

Vedúci odboru: Mgr. Pavol Šléger

Odbor obrany štátu
Telefón 09610/46 340

Vedúca odboru: Ing. Eva Galbavá

Pozemkový a lesný odbor
Telefón 09610/46 550

Vedúca odboru - poverená zastupovaním: JUDr. Elena Jaďuďová

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Poverený zastupovaním vedúcej odboru: JUDr. Ivan Púpava

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii
Telefón 09610/46 544