Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Zamestnanci

 

prednostka 

Ing. Andrea Žiaková

Nám. Matice slovenskej č.8, 965 01 Žiar nad Hronom, 3.posch./č.d.62
Telefón 096164 2900, 0911 983969
Fax 096164 2909

odbor organizačný

Organizačný odbor

Nám. Matice slovenskej 8, 96501 Žiar nad Hronom
Telefón 096164 2905

Mgr. Ľudmila Varsová, vedúca odboru

Nám. Matice slovenskej 8, 96501 Žiar nad Hronom, III.posch./č.d.53
Telefón 096164 2905, 0903559730

Iveta Hrmová

Nám. Matice slovenskej 8, 96501 Žiar nad Hronom, III.posch./č.d.58
Telefón 096164 2906

Ing. Renata Ivanová

Nám. Matice slovenskej 8, 96501 Žiar nad Hronom, III.posch./č.d.54
Telefón 096164 2907

Mgr. Anna Orságová, sekretariát prednostky

Nám. Matice slovenskej 8, 96501 Žiar nad Hronom, III.posch./č.d.61
Telefón 096164 2901-2, 0911 710086
Fax 096164 2909

Erika Brhlíková

Nám. Matice slovenskej 8, 96501 Žiar nad Hronom, III.posch./č.d.58
Telefón 096164 2906

odbor všeobecnej vnútornej správy

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 096164 2920, 096164 2910
Fax 096164 2919

JUDr. Mariana Ciglanová - vedúca odboru

Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, II. posch./ č.d.36
Telefón 096164 2910, 096164 2920, 0903 642299
Fax 096164 2919

Mgr. Eva Vincencová

Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, II. posch./ č.d.35
Telefón 096164 2911
Fax 096164 2919

Ing. Helena Najšlová

Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, II. posch./ č.d.50
Telefón 096164 2912

Ing. Terézia Ivanová

Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, II. posch./ č.d.47
Telefón 096164 2913

Bc. Roman Spodniak

Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, II. posch./ č.d.47
Telefón 096164 2914

Mgr. Barbora Minárová

Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, II. posch./ č.d.43
Telefón 096164 2915

Mgr. Lujza Pračková

Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, II. posch./ č.d.45
Telefón 096164 2916

Ing. Stanislava Štiglincová

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, III. posch./č.d.420
Telefón 045/5572330, 0961642904

pracovisko VVS BŠ

Križovatka 4 Banská Štiavnica, 2 posch./ č.d.221
Telefón 096164 2918 (BS), 096164 2914 (ZH)

Mgr. Ingrid Kucbelová

Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, II. posch./ č.d.43
Telefón 096164 2917

odbor živnostenského podnikania

odbor živnostenského podnikania

Ul. M. Chrásteka 586/27, 96501 Žiar nad Hronom
Telefón 096164 2930

Mgr. Martina Tapferová, vedúca odboru

Ul. M. Chrásteka 586/27, 96501 Žiar nad Hronom
Telefón 096164 2930, 0903 537163

Bc. Eva Medveďová

Ul. M. Chrásteka 586/27, 96501 Žiar nad Hronom
Telefón 096164 2931

Ing. Martina Škriniarová

Ul. M. Chrásteka 586/27, 96501 Žiar nad Hronom
Telefón 096164 2931

Ing. Zita Salajová

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, II.posch./č.d.302
Telefón 096164 5751

Bc. Erika Nemečeková

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, II.posch./č.d.302
Telefón 096164 5752

Ing. Dušana Liptáková

Križovatka 4, 969 54 Banská Štiavnica, príz./č.d.2
Telefón 096164 5783

odbor krízového riadenia

odbor krízového riadenia

Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 096164 2940-1, pohotovosť: 0903 805370, 0903 534936

Ing. Jaroslav Holzer - vedúci odboru

Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, IV.posch./ č.d.71
Telefón 096164 2940, 0903 534936, 045/673 2482

Ing. Milan Kapusta

Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, V.posch./ č.d.74
Telefón 096164 2941, 0903 805370, 045/673 2322
 

odbor pozemkový a lesný 

odbor pozemkový a lesný

Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, pracovisko: OÚ úsek lesný, Bystrická č. 53, 966 81 Žarnovica
Telefón 0961642983, 0961642980, 045/5245029, 045/5245025

Ing. Marika Ďuricová - vedúca odboru

Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 5.posch./ č.d.80
Telefón 096164 2980, IPtel.:045/524 5025,

Ing. Jarmila Pittnerová

pozemkové úpravy, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 5.posch. /č.d.75
Telefón 096164 2982, IPtel.: 045/ 5245030

Mgr. Michaela Linderová

pozemkové úpravy, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 5.posch. /č.d.81
Telefón 096164 2983, IPtel.: 045/ 5245029

Ing. Branislav Jakúbek, zástupca ved. odboru

lesné hospodárstvo, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 5.posch. /č.d.79
Telefón 096164 2990, IPtel.: 045/ 2901100

Ing. František Matula

lesné hospodárstvo, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 5.posch. /č.d.78
Telefón 096164 2987, IPtel.: 045/ 5245028

Jaroslav Michalka

lesné hospodárstvo, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 5.posch. /č.d.78
Telefón 096164 2986, IPtel.: 045/ 5245032

Ing. Monika Kováčová

pozemkové úpravy, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 5.posch. /č.d.82
Telefón 096164 2988, IPtel.:045/ 5245033

Ing. Anna Tužinská

pozemkové úpravy, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 5.posch. /č.d.75
Telefón 096164 2981, IPtel.: 045/ 5245026

Bc. Júlia Sélešová

ochrana poľnohosp. pôdy okres BŠ, Križovatka 4, 96901 Banská Štiavnica, príz.3
Telefón tel.:0961645785

Ing. Jana Hudecová

poľovníctvo, Ul. Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, III. posch. kancelária 403
Telefón tel.:045/ 524 5072-3

Mariana Strošková

pozemkové spoločenstvá, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 5.posch. /č.d.73, úradné hodiny ZH: utorok
Telefón 096164 2984, IPtel.: 045/ 5245027

Ing. Denisa Kúšiková

ochrana poľnohosp. pôdy okres ZC, Ul. Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, II. posch. kancelária 9
Telefón tel.: 096164 5758

Ing. Nikola Febenová

pozemkové úpravy, ochrana poľnohosp. pôdy okres ZH, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 2.posch. /č.d.41
Telefón 096164 2992

Mgr. Alena Chovancová

pozemkové úpravy, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 5.posch. /č.d.73
Telefón 096164 2994

Ing. Katarína Považanová

pozemkové úpravy, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 5.posch. /č.d.82
Telefón 096164 2988, IPtel.:045/ 5245033

Lucia Kamenská

pozemkové úpravy, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 5.posch. /č.d.73
Telefón 096164 2985, IPtel.: 045/ 5245031

Mariana Strošková

pozemkové spoločenstvá, Križovatka 4, 96901 Banská Štiavnica, 2.posch č.d.201, úradné hodiny BŠ: pondelok, streda-piatok
Telefón tel.:0961645786

odbor starostlivosti o životné prostredie

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. Matice slovenskoj 8, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 096164 2960

Ing. Dušan Berkeš - vedúci odboru

Nám. Matice slovenskoj 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 4.posch./č.d.68
Telefón 096164 2960, mobil:0911 800568

Ing. Helena Nogová

Nám. Matice slovenskoj 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 2.posch./č.d.46
Telefón 096164 2961

Ing. Štefánia Čierťaská

Nám. Matice slovenskoj 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 4.posch./č.d.70
Telefón 096164 2962

Ing. Elena Jánošová

Nám. Matice slovenskoj 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 4.posch./č.d.70
Telefón 096164 2963

Ing. Jana Kaštierová

Nám. Matice slovenskoj 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 4.posch./č.d.69
Telefón 096164 2964

Ing. Kornélia Repiská

Nám. Matice slovenskoj 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 4.posch./č.d.65
Telefón 096164 2965

Ing. Zlatica Beňová

Nám. Matice slovenskoj 8, 965 01 Žiar nad Hronom, 4.posch./č.d.65
Telefón 096164 2965
 

odbor katastrálny

odbor katastrálny - informácie, stránková miestnosť

Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 045/2819 921, 045/2819 922, 045/2819936

Ing. Mária Kováčová - vedúca odboru

Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 045/2819 920, mobil:0911 710088

Ing. Monika Dekýšová - vedúca oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií

Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 045/281 9935

Jana Tatárová - oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 045/281 9925

Mgr. Lýdia Pačová - vedúca oddelenia zápisov práv k nehnutelnostiam

Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 045/2819 937

JUDr. Marián Sikorai - oddelenie zápisov práv k nehnutelnostiam

Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 045/2819 932

Zuzana Dubócziová - oddelenie registratúry

Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 045/281 9921

Jana Beňová

Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 045/ 281 9922

Stanislava Legíňová

Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 045/ 281 9922

Mária Považanová

Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom, zápis práv k nehnuteľnosti
Telefón 045/ 281 9924

Anna Vrtíková

Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom, zápis práv k nehnuteľnosti
Telefón 045/ 281 9927

Ing. Margita Poláková

Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom, zápis práv k nehnuteľnosti
Telefón 045/ 281 9931

Marek Orság

Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom, oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 045/ 281 9927

Bc. Daniela Pekajová

Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom, oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 045/ 281 9923

Elena Páchniková

Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom, oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 045/ 281 9933

Lucia Dodoková

Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom, oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 045/ 281 9934

RNDr. Ján Kučera- oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 045/2819930

Jana Sládeková

Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom, zápis práv k nehnuteľnosti
Telefón 045/ 281 9924

Martina Píšová

Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom, zápis práv k nehnuteľnosti
Telefón 045/ 281 9931

Mgr. Adriana Machalová - oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ul. SNP 118, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 045/281 9613
 

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ul. M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 096164 2950
Fax 096164 2959

Ing. Albín Ziman - vedúci odboru

Ul. M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 096164 2950, mobil: 0908 978871
Fax 096164 2959

Mgr. Darina Mazúrová Melicherčíková

Ul. M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 096164 2951

Ing. Gabriela Kovalčíková

Ul. M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 096164 2953

Ing. Slavomíra Kršiaková

Ul. M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 096164 2952

Ing. Nina Novotná

Ul. M. Chrásteka 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom
Telefón 096164 2953