Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Zamestnanci

Odbor starostlivosti o životné prostredie

RNDr. Beáta Kocincová, vedúca odboru

ŠS ochrana ovzdušia, EIA
Telefón 041/31 00 418, 0915 980 142

Ing. Michaela Čurlejová

ŠS odpadové hospodárstvo
Telefón 041/31 00 419, 0917 599 381

Mgr. Anna Uríčková

ŠS vodné hospodárstvo
Telefón 041/31 00 419, 0917 599 381

Ing. Simona Šebová

ŠS ochrana prírody a krajiny
Telefón 041/31 00 417, 0917 599 381