Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2019, streda
 

Zamestnanci

Zamestnanci:
Meno Funkcia Odbor

Tel.č.

E-mail

Adamcsek Zoltán Ing.

Samostatný radca

pozemkový a lesný

036/6357017

Zoltan.Adamcsek@minv.sk

Bacsová Monika Mgr.

Odborný radca

organizačný

036/6357712

Monika.Bacsova@minv.sk

Badová Jela Ing.

Samostatný radca

katastrálny - OTDaPI

036/2819467

Jela.Badova@skgeodesy.sk   Jela.Badova@minv.sk

Baloghová Ildikó JUDr.

Odborný radca

katastrálny - OZPN

036/2819471

Ildiko.Baloghova@skgeodesy.sk   Ildiko.Baloghov@minv.sk

Baltazárová Zlatica Mgr.

Odborný radca

všeobecnej vnútornej správy

036/7411050 036/7711268

Zlatica.Baltazarova@minv.sk spsahy.lv@minv.sk spzeliezovce.lv@minv.sk

Benčatová Iveta JUDr.

Odborný radca

katastrálny - OZPN

036/2819462

Iveta.Bencatova@skgeodesy.sk  Iveta.Bencatova@minv.sk

Benedová Martina Ing.

Samostatný radca

pozemkový a lesný

036/6357010

Martina.Benedova@minv.sk

Bernáth Marek

Hlavný referent

katastrálny - OTDaPI

036/2819464

Marek.Bernath@skgeodesy.sk   Marek.Bernath2@minv.sk

Bešinová Nikoleta

Hlavný referent

katastrálny - OZPN

036/2819468

Nikoleta.Besinova@skgeodesy.sk  Nikoleta.Besinova@minv.sk

Birčák Karol Ing.

Odborný radca

pozemkový a lesný

036/6357061 

Karol.Bircak@minv.sk

Blahušiaková Martina Ing.

Odborný radca

živnostenského podnikania

036/6357724

Martina.Blahusiakova@minv.sk

Bónová Katarína

Hlavný referent

katastrálny - OZPN

036/2819475

Katarina.Bonova@skgeodesy.sk   Katarina.Bonova2@minv.sk

Bónová Lenka

Odborný radca

všeobecnej vnútornej správy

036/6357733

Lenka.Bonova@minv.sk

Brašeňová Ľubica RNDr.

Samostatný radca

pozemkový a lesný

036/6357062

Lubica.Brasenova@minv.sk

Bujánová Miroslava Mgr.

Samostatný radca

živnostenského podnikania

036/6357727

Miroslava.Bujanova@minv.sk

Buzási Gabriel Ing.

prednosta

 

036/6357700

Gabriel.Buzasi3@minv.sk

Buzási Miroslava Mgr.

Odborný radca

starostlivosti o životné prostredie

036/6355914

Miroslava.Buzási@minv.sk

Cimmermannová Vlasta Ing.

Samostatný radca

živnostenského podnikania

036/6357724

Vlasta.Cimmermannova@minv.sk

Čatlóšová Angelika Ing.

Vedúca oddelenia

katastrálny - OTDaPI

036/2819463

angelika.catlosova@skgeodesy.sk  Angelika.Catlosova@minv.sk   ok.tdpi.lv@minv.sk sklvto@skgeodesy.sk sklvio@skgeodesy.sk

Červenáková Eva Ing.

Vedúca odboru

starostlivosti o životné prostredie

036/6355912

Eva.Cervenakova@minv.sk   oszp.lv@minv.sk

Červenáková Jana

Hlavný referent

katastrálny - OZPN

036/2819474

Jana.Cervenakova@skgeodesy.sk   Jana.Cervenakova3@minv.sk

Daubnerová Tatiana Ing.

Odborný radca

starostlivosti o životné prostredie

036/6355921

Tatiana.Daubnerova@minv.sk

Dávidová Mária

Hlavný referent

katastrálny - OZPN

036/2819469

Maria.Davidova@skgeodesy.sk   Maria.Davidova@minv.sk

Deáková Edina Mgr.

Samostatný radca

pozemkový a lesný

036/6357716 

Edina.Deakova@minv.sk

Doháňová Johanna

Hlavný referent

katastrálny - OZPN

036/2819474

Johanna.Dohanova@skgeodesy.sk  Johanna.Dohanova@minv.sk

Ďurišová Magdaléna Ing.

Odborný radca

starostlivosti o životné prostredie

036/6355921

Magdalena.Durisova@minv.sk

Fašáneková Ivana Ing. Mgr.

Hlavný referent

katastrálny - OZPN

036/2819464

Ivana.Fasanekova@skgeodesy.sk  Ivana.Fasanekova@minv.sk

Gajdošík Milan

Hlavný referent

katastrálny - OTDaPI

036/2819470

Milan.Gajdosik@skgeodesy.sk  Milan.Gajdosik@minv.sk

Göbő Lucia Mgr.

Odborný radca 

starostlivosti o životné prostredie

036/6355916

Lucia.Gobo@minv.sk

Gregáňová Mária

Radca

organizačný

036/6357725

Maria.Greganova@minv.sk 

Guťanová Beata Ing.

Samostatný radca

pozemkový a lesný

036/6357012

Beata.Gutanova@minv.sk

Hancko Juraj Ing.

Samostatný radca

pozemkový a lesný

036/6357017

Juraj.Hancko@minv.sk

Hanusová Romana Ing.

Odborný radca 

starostlivosti o životné prostredie

036/6355918

Romana.Hanusova@minv.sk

Hevešiová Alena

Hlavný referent

katastrálny - OZPN

036/2819469

Alena.Hevesiova@skgeodesy.sk   Alena.Hevesiova@minv.sk

Horváthová Adriána

Radca

organizačný

036/3657700 

Adriana.Horvathova@minv.sk podatelna.lv@minv.sk

Hrúzová Anna

Radca

starostlivosti o životné prostredie

036/6355911

Anna.Hruzova@minv.sk  oszp.lv@minv.sk

Chovanová Mária Ing.

Odborný radca

starostlivosti o životné prostredie

036/6355915

Maria.Chovanova3@minv.sk

Chudá Andrea Mgr.

Referent špecialista

organizačný

036/6357716

Andrea.Chuda@minv.sk podatelna.lv@minv.sk

Janáč Ján JUDr.

Vedúci odboru

živnostenského podnikania 

036/6357720

Jan.Janac@minv.sk       ozpo.lv@minv.sk

Jenčo Ján Ing.

Vedúci odboru

cestnej dopravy a pozemných komunikácií

036/6345706

Jan.Jenco@minv.sk ocdpk.lv@minv.sk

Kederová Alena Ing.

Odborný radca

starostlivosti o životné prostredie

036/6355916

Alena.Kederova@minv.sk

Kerny Július Ing.

Samostatný radca

pozemkový a lesný

036/6357014

Julius.Kerny@minv.sk

Kiss Gyula Ing.

Samostatný radca

krízového riadenia

036/6357705

Gyula.Kiss@minv.sk 

Knaperková Kraus Annamária Ing.

Radca

katastrálny - OZPN

036/2819464

Annamaria.Knaperkova@skgeodesy.sk   Annamaria.Knaperkova@minv.sk

Kopanica Igor Ing.

Hlavný referent

katastrálny - OTDaPI

036/2819467

igor.kopanica@skgeodesy.sk    Igor.Kopanica@minv.sk

Kováč Peter

Hlavný referent

katastrálny - OTDaPI

036/2819474

Peter.Kovac@skgeodesy.sk    Peter.Kovac6@minv.sk

Kováčová Anna Bc.

Odborný radca

živnostenského podnikania

036/6357724

Anna.Kovacova3@minv.sk

Kováčová Erika Mgr.

Vedúca odboru

organizačný

036/6357702

Erika.Kovacova@minv.sk  oo.lv@minv.sk

Kristínová Denisa Mgr.

Samostatný radca

cestnej dopravy a pozemných komunikácií

036/6229144

Denisa.Kristinova@minv.sk

Kristínová Erika Mgr.

Samostatný radca

cestnej dopravy a pozemných komunikácií

036/6345708

Erika.Kristinova@minv.sk

Kšiňanová Eva Bc.

Samostatný radca

krízového riadenia

036/6357744

Eva.Ksinanova@minv.sk

Kubicová Milena Ing.

Odborný radca 

krízového riadenia

036-6357743 

Milena.Kubicova@minv.sk

Kúdelová Eliška

Hlavný referent

katastrálny - OTDaPI

036/2819472

Eliska.Kudelova@skgeodesy.sk   Eliska.Kudelova@minv.sk

Kunová Zuzana

Hlavný referent

katastrálny - OTDaPI

036/2819472

Zuzana.Kunova@skgeodesy.sk Zuzana.Kunova@minv.sk

Kupčová Gabriela

Hlavný referent

katastrálny - OTDaPI

036/2819475

Gabriela.Kupcova@skgeodesy.sk   Gabriela.Kupcova@minv.sk

Kurczová Marta Mgr. 

Samostatný radca

živnostenského podnikania

036/6357726

Marta.Kurczova@minv.sk

Lencsésová Helena Mgr.

Odborný radca

živnostenského podnikania

036/6357722

Helena.Lencsesova@minv.sk

Majoránová Beata JUDr.

Vedúca odboru

katastrálny

036/2819460

beata.majoranova@skgeodesy.sk  Beata.Majoranova@minv.sk   sklvrsk@skgeodesy.sk  ok.lv@minv.sk 

Matušáková Zuzana

Radca

katastrálny - OTDaPI

036/2819473

zuzana.matusakova@skgeodesy.sk  Zuzana.Matusakova@minv.sk  sklvgp@skgeodesy.sk

Mäsiar Marián Ing.

Administrátor

katastrálny - OTDaPI

036/2819467

Marian.Masiar@skgeodesy.sk   Marian.Masiar@minv.sk

Melaga Dalibor

Radca 

katastrálny - OTDaPI

036/2819475

Dalibor.Melaga@skgeodesy.sk Dalibor.Melaga@minv.sk

Mesároš Jaroslav Ing.

Radca

krízového riadenia

036/6357741

Jaroslav.Mesaros@minv.sk

Mihálová Jaroslava Ing.

Odborný radca

katastrálny - OTDaPI

036/2819462

jaroslava.mihalova@skgeodesy.sk   Jaroslava.Mihalova@minv.sk

Monczová Margita

Hlavný referent

katastrálny - OZPN

036/2819461

margita.monczova@skgeodesy.sk  Margita.Monczova@minv.sk sklv@skgeodesy.sk

Némethová Judita Ing.

Odborný radca

cestnej dopravy a pozemných komunikácií

036/6345707

Judita.Nemethova@minv.sk

Pinterová Beáta Ing.

Odborný radca

krízového riadenia

036/6357742

Beata.Pinterova@minv.sk

Rajnohová Silvia Ing.

Odborný radca

všeobecnej vnútornej správy

036/6357731

Silvia.Rajnohova@minv.sk

Roštáš Miloš

Hlavný referent

katastrálny - OTDaPI

036/2819472

Milos.Rostas@skgeodesy.sk   Milos.Rostas@minv.sk

Sallaiová Adriana Mgr.

Samostatný radca

všeobecnej vnútornej správy

036/6357734

Adriana.Sallaiova@minv.sk ovvs.lv@minv.sk

Schmidtová Monika

Hlavný referent

katastrálny - OTDaPI

036/2819473

Monika.Schmidtova@skgeodesy.sk  Monika.Schmidtova@minv.sk

Stodolová Janka Ing.

Samostatný radca

katastrálny - OTDaPI 

036/2819467

Jana.Stodolova@skgeodesy.sk   Jana.Stodolova@minv.sk

Suszterová Henrieta Bc.

Hlavný referent

katastrálny - OZPN

036/2819464

Henrieta.Suszterova@skgeodesy.sk   Henrieta.Suszterova@minv.sk

Szabóová Marta

Radca

katastrálny - OTDaPI

036/2819464

Marta.Szabova@skgeodesy.sk   Marta.Szabova@minv.sk

Šebová Mária

Hlavný referent

katastrálny - OZPN

036/2819468

Maria.Sebova@skgeodesy.sk   Maria.Sebova@minv.sk

Šimková Ľubica Ing.

Hlavný referent

katastrálny - OZPN

036/2819468

Lubica.Simkova@skgeodesy.sk  Lubica.simkova@minv.sk

Školníková Claudia

Hlavný referent

katastrálny - OZPN

036/2819470

Claudia.Skolnikova@skgeodesy.sk   Claudia.Skolnikova@minv.sk

Štefanický Branislav Ing. PhD.

Vedúci odboru

krízového riadenia

036/6357740 036/6312844 0911/731758

Branislav.Stefanicky@minv.sk   okr.lv@minv.sk

Šturcová Eliška

Hlavný referent

katastrálny - OTDaPI

036/2819469

Eliska.Sturcova@skgeodesy.sk   Eliska.Sturcova@minv.sk

Štutiková Margita Ing.

Vedúca odboru

pozemkový a lesný

036/6357013

Margita.Stutikova@minv.sk   opl.lv@minv.sk

Švaralová Miroslava Ing.

Radca

všeobecnej vnútornej správy

036/6357734

Miroslava.Svaralova@minv.sk

Telekyová Eva

Hlavný referent

pozemkový a lesný

036/6357011

Eva.Telekyova@minv.sk   opl.lv@minv.sk

Titurusová Eva JUDr.

Vedúca oddelenia

katastrálny - OZPN

036/2819466

Eva.Titurusova@skgeodesy.sk   Eva.Titurusova@minv.sk  ok.zpn.lv@minv.sk sklvpo@skgeodesy.sk

Tóthová Katarína

Hlavný referent

katastrálny - OTDaPI

036/2819475

katarina.tothova@skgeodesy.sk   Katarina.Tothova@minv.sk

Ukropová Janka Ing.

Poverená vedením odboru

všeobecnej vnútornej správy

036/6357730

Janka.Ukropova@minv.sk ovvs.lv@minv.sk

Zacharová Daniela Ing.

Odborný radca

starostlivosti o životné prostredie

036/6355918

Daniela.Zacharova@minv.sk

Zajacová Iveta Ing. 

Radca

katastrálny - OTDaPI

036/2819474

Iveta.Zajacova@skgeodesy.sk  Iveta.Zajacova@minv.sk

Zakhariásová Erika Ing.

Odborný radca

katastrálny - OTDaPI

036/2819467

Erika.Zakhariasova@skgeodesy.sk  Erika.Zakhariasova@minv.sk

Zavillová Zora Ing.

Hlavný referent

katastrálny - OZPN

036/2819469

Zora.Zavillova@skgeodesy.sk  Zora.Zavillova@minv.sk

Židuliak Peter Mgr.

Odborný radca

živnostenského podnikania

036/6357723

Peter.Ziduliak@minv.sk