Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

Zamestnanci

Zamestnanci:
Meno Funkcia Odbor

Tel.č.

e-mail

Adamcsek Zoltán Ing.

Hlavný radca

pozemkový a lesný, Odd.pozemkové

096132 2073

Zoltan.Adamcsek@minv.sk

Bacsová Monika Mgr.

Odborný radca

organizačný

096132 2011

Monika.Bacsova@minv.sk

Badová Jela Ing.

Odborný radca

katastrálny - OTDaPI

096132 2094

Jela.Badova@skgeodesy.sk   Jela.Badova@minv.sk

Baloghová Ildikó JUDr.

Hlavný radca

katastrálny - OZPN

096132 2092

Ildiko.Baloghova@skgeodesy.sk   Ildiko.Baloghov@minv.sk

Baltazárová Zlatica Mgr.

Hlavný radca

všeobecnej vnútornej správy

036/7411050 036/7711268

Zlatica.Baltazarova@minv.sk spsahy.lv@minv.sk spzeliezovce.lv@minv.sk

Balúchová Slavka Mgr.

Hlavný radca

katastrálny - OZPN

096132 2089

slavka.baluchova@skgeodesy.sk  Slavka.Baluchova@minv.sk 

Benčatová Iveta JUDr.

Hlavný radca

katastrálny - OZPN

096132 2089

Iveta.Bencatova@skgeodesy.sk  Iveta.Bencatova@minv.sk

Benedová Martina Ing.

Hlavný radca

pozemkový a lesný,  Odd.pozemkové

096132 2072

Martina.Benedova@minv.sk

Bernáth Marek

Hlavný referent

katastrálny - OTDaPI

096132 2088

Marek.Bernath@skgeodesy.sk   Marek.Bernath2@minv.sk

Bešinová Nikoleta

Radca

katastrálny - OZPN

096132 2082

Nikoleta.Besinova@skgeodesy.sk  Nikoleta.Besinova@minv.sk

Betáková Zuzana

Hlavný referent

organizačný

096132 2008

Zuzana.Betakova2@minv.sk

Biela Simona Ing.

Hlavný radca

starostlivosti o životné prostredie

096132 2061

Simona.Biela@minv.sk

Birčák Karol Ing.

Hlavný radca

pozemkový a lesný, Odd. lesné

096132 2076

Karol.Bircak@minv.sk

Blahušiaková Martina Ing.

Hlavný radca

živnostenského podnikania

096132 2022

Martina.Blahusiakova@minv.sk

Bónová Katarína

Radca

katastrálny - OZPN

096132 2086

Katarina.Bonova@skgeodesy.sk   Katarina.Bonova2@minv.sk

Bónová Lenka

Hlavný radca

všeobecnej vnútornej správy

096132 2033

Lenka.Bonova@minv.sk

Brašeňová Ľubica RNDr.

Vedúca oddelenia

pozemkový a lesný, Odd. lesné

096132 2075

Lubica.Brasenova@minv.sk

Bujánová Miroslava Mgr.

Samostatný radca

živnostenského podnikania

096132 2022

Miroslava.Bujanova@minv.sk

Buzási Gabriel Ing.

prednosta

 

096132 2000

Gabriel.Buzasi3@minv.sk

Cimmermannová Vlasta Ing.

Hlavný radca

živnostenského podnikania

096132 2023

Vlasta.Cimmermannova@minv.sk

Čatlóšová Angelika Ing.

Vedúca oddelenia

katastrálny - OTDaPI

096132 2090

angelika.catlosova@skgeodesy.sk  Angelika.Catlosova@minv.sk   ok.tdpi.lv@minv.sk sklvto@skgeodesy.sk

Červenáková Eva Ing.

Vedúca odboru

starostlivosti o životné prostredie

096132 2060

Eva.Cervenakova@minv.sk   oszp.lv@minv.sk

Červenáková Jana

Radca

katastrálny - OZPN

096132 2083

Jana.Cervenakova@skgeodesy.sk   Jana.Cervenakova3@minv.sk

Daubnerová Tatiana Ing.

Odborný radca

starostlivosti o životné prostredie

096132 2065

Tatiana.Daubnerova@minv.sk

Deáková Edina Mgr.

Samostatný radca

pozemkový a lesný,   Odd.pozemkové

096132 2078

Edina.Deakova@minv.sk

Doháňová Johanna

Radca

katastrálny - OZPN

096132 2083

Johanna.Dohanova@skgeodesy.sk  Johanna.Dohanova@minv.sk

Ďurišová Magdaléna Ing.

Hlavný radca

starostlivosti o životné prostredie

096132 2065

Magdalena.Durisova@minv.sk

Fašáneková Ivana Ing. Mgr.

Hlavný radca

katastrálny - OZPN

096132 2092

Ivana.Fasanekova@skgeodesy.sk  Ivana.Fasanekova@minv.sk

Gajdošík Milan

Radca

katastrálny - OZPN

096132 2096

Milan.Gajdosik@skgeodesy.sk  Milan.Gajdosik@minv.sk

Göbő Lucia Mgr.

Hlavný radca

starostlivosti o životné prostredie

096132 2064

Lucia.Gobo@minv.sk

Gregáňová Mária

Radca

organizačný

096132 2001

Maria.Greganova@minv.sk  podatelna.lv@minv.sk

Guťanová Beata Ing.

Hlavný radca

pozemkový a lesný,  Odd.pozemkové

096132 2074

Beata.Gutanova@minv.sk

Hancko Juraj Ing.

Hlavný radca

pozemkový a lesný,   Odd.pozemkové

096132 2073

Juraj.Hancko@minv.sk

Hanusová Romana Ing.

Hlavný radca

starostlivosti o životné prostredie

096132 2063

Romana.Hanusova@minv.sk

Homolová Zuzana Ing.

Samostatný radca

katastrálny - OZPN

096132 2081

zuzana.homolova@skgeodesy.sk   Zuzana.Vozarova2@minv.sk

Horváthová Adriána Bc.

Samostatný radca

organizačný

096132 2012

Adriana.Horvathova@minv.sk podatelna.lv@minv.sk

Hrúzová Anna

Radca

starostlivosti o životné prostredie

096132 2061

Anna.Hruzova@minv.sk  oszp.lv@minv.sk

Chovanová Mária Ing.

Hlavný radca

starostlivosti o životné prostredie

096132 2061

Maria.Chovanova3@minv.sk

Chudá Andrea Mgr.

Hlavný radca

pozemkový a lesný,   Odd.pozemkové

096132 2078

Andrea.Chuda2@minv.sk

Janáč Ján JUDr.

Vedúci odboru

živnostenského podnikania 

096132 2020

Jan.Janac@minv.sk       ozpo.lv@minv.sk

Kederová Alena Ing.

Hlavný radca

starostlivosti o životné prostredie

096132 2064

Alena.Kederova@minv.sk

Kerny Július Ing.

Vedúci oddelenia

pozemkový a lesný, Odd. pozemkové

096132 2074

Julius.Kerny@minv.sk

Kiss Gyula Ing.

Odborný radca

krízového riadenia

096132 2041

Gyula.Kiss@minv.sk 

Knaperková Kraus Annamária Ing.

Radca

katastrálny - OZPN

096132 2087

Annamaria.Knaperkova@skgeodesy.sk   Annamaria.Knaperkova@minv.sk

Kopanica Igor Ing.

Odborný radca

katastrálny - OTDaPI

096132 2093

igor.kopanica@skgeodesy.sk    Igor.Kopanica@minv.sk

Kováč Peter

Hlavný referent

katastrálny - OTDaPI

096132 2088

Peter.Kovac@skgeodesy.sk    Peter.Kovac6@minv.sk

Kováčová Anna Bc.

Samostatný radca

živnostenského podnikania

096132 2021

Anna.Kovacova3@minv.sk

Kováčová Erika Mgr.

Vedúca organizačného odboru, poverená vedením odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií

organizačný

096132 2010

Erika.Kovacova@minv.sk oo.lv@minv.sk     

ocdpk.lv@minv.sk

Kristínová Denisa Mgr.

Samostatný radca

cestnej dopravy a pozemných komunikácií

096132 2046

Denisa.Kristinova@minv.sk

Kristínová Erika Mgr.

Samostatný radca

cestnej dopravy a pozemných komunikácií

096132 2046

Erika.Kristinova@minv.sk

Kšiňanová Eva Bc.

Odborný radca

krízového riadenia

096132 2041

Eva.Ksinanova@minv.sk

Kubicová Milena Ing.

Odborný radca 

krízového riadenia

096132 2041

Milena.Kubicova@minv.sk

Kúdelová Eliška

Hlavný referent

katastrálny - OTDaPI

096132 2097

Eliska.Kudelova@skgeodesy.sk   Eliska.Kudelova@minv.sk

Kupčová Gabriela

Radca

katastrálny - OZPN

096132 2081

Gabriela.Kupcova@skgeodesy.sk Gabriela.Kupcova@minv.sk sklvsk@skgeodesy.sk

Kurczová Marta Mgr. 

Radca

všeobecnej vnútornej správy

096132 2032

Marta.Kurczova@minv.sk

Lencsésová Helena Mgr.

Hlavný radca

živnostenského podnikania

096132 2021

Helena.Lencsesova@minv.sk

Majoránová Beata JUDr.

Vedúca odboru

katastrálny

096132 2080

beata.majoranova@skgeodesy.sk  Beata.Majoranova@minv.sk   sklvrsk@skgeodesy.sk       ok.lv@minv.sk 

Matušáková Zuzana

Radca

katastrálny - OTDaPI

096132 2099

zuzana.matusakova@skgeodesy.sk  Zuzana.Matusakova@minv.sk  sklvgp@skgeodesy.sk

Mäsiar Marián Ing.

Administrátor

katastrálny - OTDaPI

096132 2093

Marian.Masiar@skgeodesy.sk   Marian.Masiar@minv.sk

Melaga Dalibor

Radca 

katastrálny - OZPN

096132 2097

Dalibor.Melaga@skgeodesy.sk Dalibor.Melaga@minv.sk

Mesároš Jaroslav Ing.

Samostatný radca

pozemkový a lesný,   Odd.pozemkové

096132 2077

Jaroslav.Mesaros@minv.sk

Mihálová Jaroslava Ing.

Hlavný radca

katastrálny - OTDaPI

096132 2095

jaroslava.mihalova@skgeodesy.sk   Jaroslava.Mihalova@minv.sk

Mrkvica Miloš Ing.

Vedúci odboru

pozemkový a lesný

096132 2070

Milos.Mrkvica@minv.sk

opl.lv@minv.sk

Némethová Judita Ing.

Hlavný radca

cestnej dopravy a pozemných komunikácií

096132 2046

Judita.Nemethova@minv.sk

Péterová Iveta Ing. 

Odborný radca

katastrálny - OTDaPI

096132 2084

Iveta.Peterova@skgeodesy.sk   Iveta.Zajacova@minv.sk

Pinterová Beáta Ing.

Odborný radca

krízového riadenia

096132 2041

Beata.Pinterova@minv.sk

Rajnohová Silvia Ing.

Hlavný radca

všeobecnej vnútornej správy

096132 2034

Silvia.Rajnohova@minv.sk

Roštáš Miloš

Radca

katastrálny - OZPN

096132 2096

Milos.Rostas@skgeodesy.sk   Milos.Rostas@minv.sk

Sallaiová Adriana Mgr.

Samostatný radca

všeobecnej vnútornej správy

096132 2032

Adriana.Sallaiova@minv.sk ovvs.lv@minv.sk

Schmidtová Monika

Radca

katastrálny - OTDaPI

096132 2099

Monika.Schmidtova@skgeodesy.sk  Monika.Schmidtova@minv.sk

Stodolová Janka Ing.

Samostatný radca

katastrálny - OTDaPI 

096132 2094

Jana.Stodolova@skgeodesy.sk   Jana.Stodolova@minv.sk

Suszterová Henrieta Bc.

Samostatný radca

katastrálny - OZPN

096132 2087

Henrieta.Suszterova@skgeodesy.sk   Henrieta.Suszterova@minv.sk

Szabóová Marta

Radca

katastrálny - OTDaPI

096132 2094

Marta.Szabova@skgeodesy.sk   Marta.Szabova@minv.sk

Šimková Ľubica Ing.

Samostatný radca

katastrálny - OZPN

096132 2082

Lubica.Simkova@skgeodesy.sk  Lubica.simkova@minv.sk

Školníková Claudia

Radca

katastrálny - OZPN

096132 2096

Claudia.Skolnikova@skgeodesy.sk   Claudia.Skolnikova@minv.sk

Štefanický Branislav Ing. PhD.

Vedúci odboru

krízového riadenia

096132 2040 0911/731758

Branislav.Stefanicky@minv.sk   okr.lv@minv.sk

Šturcová Eliška

Radca

katastrálny - OZPN

096132 2086

Eliska.Sturcova@skgeodesy.sk   Eliska.Sturcova@minv.sk

Štutiková Margita Ing.

Hlavný radca

pozemkový a lesný,   Odd.pozemkové

096132 2077

Margita.Stutikova@minv.sk   opl.lv@minv.sk

Švaralová Miroslava Ing.

Odborný radca

všeobecnej vnútornej správy

096132 2035

Miroslava.Svaralova@minv.sk

Telekyová Eva

Hlavný referent

pozemkový a lesný, Odd. lesné

096132 2075

Eva.Telekyova@minv.sk   opl.lv@minv.sk

Titurusová Eva JUDr.

Vedúca oddelenia

katastrálny - OZPN

096132 2091

Eva.Titurusova@skgeodesy.sk   Eva.Titurusova@minv.sk  ok.zpn.lv@minv.sk sklvpo@skgeodesy.sk

Tóthová Katarína

Radca

katastrálny - OZPN

096132 2087

katarina.tothova@skgeodesy.sk   Katarina.Tothova@minv.sk

Ukropová Janka Ing.

Hlavný radca

všeobecnej vnútornej správy

096132 2034

Janka.Ukropova@minv.sk ovvs.lv@minv.sk

Várdai Adrián Ing. 

Hlavný radca

pozemkový a lesný, Odd. lesné 

096132 2076

Adrian.Vardai@minv.sk

Zacharová Daniela Ing.

Hlavný radca

starostlivosti o životné prostredie

096132 2063

Daniela.Zacharova@minv.sk

Zakhariásová Erika Ing.

Hlavný radca

katastrálny - OTDaPI

096132 2095

Erika.Zakhariasova@skgeodesy.sk  Erika.Zakhariasova@minv.sk

Zavillová Zora Ing.

Samostatný radca

katastrálny - OZPN

096132 2085

Zora.Zavillova@skgeodesy.sk  Zora.Zavillova@minv.sk

Ziková Lujza Ing. 

Vedúca odboru

všeobecnej vnútornej správy

096132 2030

Lujza.Zikova@minv.sk

ovvs.lv@minv.sk

Židuliak Peter Mgr.

Hlavný radca

živnostenského podnikania

096132 2023

Peter.Ziduliak@minv.sk

Zollerová Marcela

Hlavný referent

organizačný

096132 2015

Marcela.Zollerova@minv.sk

Informatici pre Okresný úrad Levice a príslušné matriky:

Ing. Ľubica Ambrózaiová, tel. 096132 5377, e-mail: Lubica.Ambrozaiova@minv.sk 

Ing. Anna Ćižmáriková, tel. 096132 5377, e-mail: Anna.Cizmarikova@minv.sk