Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2020, štvrtok
 

Zamestnanci organizačného odboru

 

PhDr. Peter Šarkan

vedúci odboru, č.k 206
Telefón 096165 2120, 0903 502 328

 

Zuzana Šuleková

sekretariát prednostky, č.k. 209-210
Telefón 096165 2101, 047/4333715
Fax 096165 2109

PhDr. Eleonóra Cibuľová

agenda NRO, č.k. 205
Telefón 096165 2122

Zuzana Lengyelová

správca registratúry, č.k. 203
Telefón 096165 2190

Ing. Renáta Kamenská

agenda NRO, č.k. 205
Telefón 096165 2122

Ing. Stanislava Jamnická

agenda NRO, č.k. 204
Telefón 0961 65 2121

Podateľňa OÚ LC

č.k.203
Telefón 096165 2190

Ing. Diana Kapišovská

agenda PZP, č.k.215
Telefón 096165 2195