Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Zamestnanci

 

Prednostka: Ing. Dagmar Kačíreková

Telefón 038/54 33 244
Fax 038/53 21 192


Odbor organizačný

Mgr. Martina Valentová

Vedúca odboru
Telefón 038/54 33 246

Mgr. Zdenka Brichtová

Telefón 038/54 33 264

Andrea Želisková

Telefón 038/54 33 261

Bc. Zuzana Božiková

Telefón 038/54 33 311

Mgr. Lukáš Lukoviny

Telefón 038/54 33 310

Mgr. Janka Duchovičová

Telefón 038/54 33 244


Odbor všeobecnej vnútornej správy

Mgr. Zuzana Chudá

Vedúca odboru
Telefón 038/54 33 252
Fax 038/53 25 535

JUDr. Mária Janíková

Telefón 038/54 33 256

Erika Markovičová

Telefón 038/54 33 255

Ing. Monika Krošláková

Telefón 038/54 33 250

Ing. Ivana Hanuljaková

Telefón 038/54 33 313, 038/54 33 251

Mgr. Božena Novotná

Telefón 038/54 33 253


Odbor živnostenského podnikania

Ing. Andrea Hradiská

Vedúca odboru
Telefón 038/54 33 243

Ing. Svetlana Drgoňová

Telefón 038/54 33 266

Mgr. Zuzana Karabová

Telefón 038/54 33 272

Ing. Katarína Matejková

Telefón 038/54 33 272

Ing. Miriam Foltánová

Telefón 038/54 33 265

Klientske centrum - pracovisko č. 8

Telefón 038/54 33 308

Klientske centrum - pracovisko č. 9

Telefón 038/54 33 309


Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Ing. Štefan Bencko

Vedúci odboru
Telefón 038/54 33 214, služobná pohotovosť 0911/620 711
Fax 038/53 27 028

Iveta Uhrinčaťová

Telefón 038/54 33 332

Mgr. Peter Jakubis

Telefón 038/54 33 218


Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Peter Adda

vedúci odboru
Telefón 038/54 33 299
Fax 038/52 23 147

Ing. Miriam Jánošová

Telefón 038/54 33 297

Bc. Mariana Križanová

Telefón 038/54 33 301

Ing. Katarína Medzanská

Telefón 038/54 33 298

Ing. Janka Felediová

Telefón 038/54 33 341


Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing. Milan Burda

vedúci odboru
Telefón 038/54 33 296

Mgr. Katarína Bočkayová

Štátna správa odpadového hospodárstva, enviromentálne škody
Telefón 038/54 33 315

Ing. Janka Hubinská

Štátna vodná správa
Telefón 038/54 33 306

Mgr. Natália Puterková

Štátna správa ochrany ovzdušia, EIA
Telefón 038/54 33 305

Ing. Michaela Rybanská

Štátna správa ochrany prírody a krajiny, CITES
Telefón 038/54 33 295

Mgr. Miroslava Ševčíková

Štátna vodná správa
Telefón 038/54 33 307


Pozemkový a lesný odbor

Ing. Ivan Guniš

Vedúci odboru
Telefón 038/54 33 234
Fax 038/54 33 294

Blažena Križmová

Telefón 038/54 33 318

Ing. Eva Kasalová

Telefón 038/54 33 241

Ing. Lucia Paulenová

Telefón 038/54 33 236

Mgr. Katarína Humajová

Telefón 038/54 33 239

Ing. Tomáš Bezúr

Telefón 038/54 33 242

Mgr. Marek Selecký

Telefón 038/54 33 240

Ing. Žofia Omelková

Telefón 038/54 33 274


Katastrálny odbor

Ing. Peter Krajčík

Vedúci odboru
Telefón 038/28 19 501


- Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Zuzana Belianská

vedúca oddelenia
Telefón 038/28 19 502; 038/54 33 220

Mária Bačová

Pozemková kniha
Telefón 038/28 19 518; 038/54 33 235

Ing. Eva Hazuchová PhD.

Telefón 038/28 19 519; 038/54 33 217

Ing. Martin Lisák

Telefón 038/31 00 414; 038/54 33 354

Ing. Juraj Röhman

Telefón 038/31 00 417; 038/54 33 356

Ing. Andrea Hippíková

Telefón 038/28 19 509; 038/54 33 224

Anna Králová

Telefón 038/28 19 506; 038/54 33 231

Janka Melušová

Pozemková kniha
Telefón 038/28 19 506; 038/54 33 231

Anton Svitok

Telefón 038/28 19 504; 038/54 33 232

Ing. Mária Jamrichová

Telefón 038/28 19 513, 038/54 33 222


- Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Mgr. Alžbeta Dajčarová

Vedúca oddelenia
Telefón 038/28 19 503; 038/54 33 225

Vladimír Niko

Telefón 038/28 19 520; 038/54 33 232

Ing. Simona Cabajová

Telefón 038/28 19 511; 038/54 33 221

Monika Gerši

Telefón 038/28 19 501; 038/54 33 210

JUDr. Eva Varényiová

Telefón 038/28 19 510; 038/54 33 226

Kristína Šišková

Telefón 038/31 00 419, 038/54 33 249

Jana Domčeková

Telefón 038/31 00 418; 038/54 33 350

Ľubica Langová

Telefón 038/28 19 514; 038/54 33 227

Miriam Niková

Telefón 038/28 19 514; 038/54 33 227

Viera Schottertová

Telefón 038/28 19 512; 038/54 33 228

Ing. Jana Bujnová

Telefón 038/28 19 519; 038/54 33 217

Mgr. Sandra Pazallová

Telefón 038/28 19 513; 038/54 33 222

Ing. Zuzana Štepová

Telefón 038/28 19 512; 038/54 33 228

Mgr. Veronika Majtánová

Telefón 038/54 33 221; 038/28 19 511