Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2019, utorok
 

Zamestnanci

 

Prednostka: Ing. Žaneta Bočkay Páleníková

Telefón 038/54 33 246
Fax 038/53 21 192


Odbor organizačný

Telefón 038/54 33 246

Mgr. Zdenka Brichtová

Odborný radca
Telefón 038/543 32 64

Bc. Martina Valentová

Radca
Telefón 038/543 32 46

Andrea Želísková

Radca
Telefón 038/543 32 61

Bc. Zuzana Božiková

Referent špecialista
Telefón 038/543 33 11

Ing. Anna Škorcová

Odborný radca - supervízor
Telefón 038/543 33 10


Odbor všeobecnej vnútornej správy

Mgr. Zuzana Chudá

Vedúca odboru
Telefón 038/54 33 252
Fax 038/53 25 535

JUDr. Mária Janíková

Odborný radca
Telefón 038/54 33 256

Ing. Svetlana Drgoňová

Radca
Telefón 038/54 33 255

Erika Markovičová

Radca
Telefón 038/54 33 255

Ing. Monika Krošláková

Odborný radca
Telefón 038/54 33 250

Ing. Ivana Hanuljaková

Odborný radca
Telefón 038/54 33 313

Mgr. Božena Novotná

Samostatný radca
Telefón 038/54 33 253


Odbor živnostenského podnikania

Ing. Andrea Hradiská

Vedúca odboru
Telefón 038/54 33 243

Mgr. Zuzana Karabová

Odborný radca
Telefón 038/54 33 272

Ing. Ľubica Ďuríková

Odborný radca
Telefón 038/54 33 266

Ing. Katarína Matejková

Odborný radca
Telefón 038/54 33 272

Ing. Miriam Foltánová

Odborný radca
Telefón 038/54 33 265

Klientske centrum - pracovisko č. 8

Telefón 038/543 33 08

Klientske centrum - pracovisko č. 9

Telefón 038/543 33 09


Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Ing. Štefan Bencko

Vedúci odboru
Telefón 038/54 33 214, služobná pohotovosť 0911/620 711
Fax 038/53 27 028

Iveta Uhrinčaťová

Radca
Telefón 038/54 33 332

Mgr. Peter Jakubis

Odborný radca
Telefón 038/54 33 218


Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Peter Adda

vedúci odboru
Telefón 038/54 33 299
Fax 038/52 23 147

Ing. Miriam Jánošová

Radca
Telefón 038/54 33 297

Bc. Mariana Križanová

Radca
Telefón 038/54 33 301

Ing. Katarína Medzanská

Samostatný radca
Telefón 038/54 33 298


Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing. Milan Burda

vedúci odboru
Telefón 038/54 33 296

Mgr. Katarína Bočkayová

Odborný radca - štátna správa odpadového hospodárstva, enviromentálne škody
Telefón 038/54 33 315

Ing. Miloš Murčo

Odborný radca - štátna správa ochrany prírody a krajiny, CITES
Telefón 038/54 33 295

Ing. Janka Hubinská

Odborný radca - štátna vodná správa
Telefón 038/54 33 306

Mgr. Natália Puterková

Odborný radca - štátna správa ochrany ovzdušia, EIA
Telefón 038/54 33 305


Pozemkový a lesný odbor

Ing. Ivan Guniš

Vedúci odboru
Telefón 038/54 33 234
Fax 038/54 33 294

Blažena Križmová

Hlavný referent
Telefón 038/54 33 318

Ing. Eva Kasalová

Odborný radca
Telefón 038/54 33 241

Ing. Lucia Paulenová

Odborný radca
Telefón 038/54 33 236

Mgr. Katarína Humajová

Samostatný radca
Telefón 038/54 33 239

Ing. Tomáš Bezúr

Odborný radca
Telefón 038/54 33 242

Mgr. Marek Selecký

Samostatný radca
Telefón 038/54 33 240


Katastrálny odbor

Ing. Peter Krajčík

Vedúci odboru
Telefón 038/281 95 00; 038/543 32 11

Monika Gerši

Hlavný referent
Telefón 038/281 95 01; 038/543 32 10


- Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Zuzana Belianská

vedúca oddelenia
Telefón 038/281 95 02; 038/543 32 20

Ing. Eva Hazuchová PhD.

Odborný radca
Telefón 038/281 95 19; 038/543 32 17

Ing. Martin Lisák

Samostatný radca
Telefón 038/310 04 14; 038/543 33 54

Ing. Juraj Röhman

Samostatný radca
Telefón 038/281 95 12; 038/543 32 28

Ing. Andrea Hippíková

Samostatný radca
Telefón 038/281 95 09; 038/543 32 24

Anna Králová

Radca
Telefón 038/281 95 06; 038/543 32 31

Vladimír Niko

Hlavný referent
Telefón 038/281 95 20; 038/543 32 32

Mária Bačová

Hlavný referent
Telefón 038/310 04 17; 038/543 33 56

Ing. Simona Cabajová

Hlavný referent
Telefón 038/281 95 09; 038/543 32 24

Janka Melušová

Pozemková kniha
Telefón 038/281 95 06; 038/543 32 31

Anton Svitok

Odborný referent - špecialista
Telefón 038/281 95 04; 038/543 32 32

Ing. Mária Jamrichová

samostatný radca
Telefón 038/2819513, 038/5433222


- Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Mgr. Alžbeta Dajčarová

Vedúca oddelenia
Telefón 038/281 95 03; 038/543 32 25

JUDr. Eva Varényiová

Odborný radca
Telefón 038/281 95 10; 038/543 32 26

Kristína Šišková

Hlavný referent
Telefón 038/3100419, 038/5433249

Jana Domčeková

Radca
Telefón 038/310 04 18; 038/543 33 50

Ľubica Langová

Hlavný referent
Telefón 038/281 95 14; 038/543 32 27

Miriam Niková

Hlavný referent
Telefón 038/281 95 14; 038/543 32 27

Viera Schottertová

Hlavný referent
Telefón 038/281 95 12; 038/543 32 28

Zdenka Štefanová

Hlavný referent
Telefón 038/281 95 11; 038/543 32 21

Ing. Jana Bujnová

Hlavný referent
Telefón 038/281 95 19; 038/543 32 17

Ing. Dagmar Kačíreková

Samostatný radca
Telefón 038/281 95 07; 038/543 32 29

Mgr. Sandra Pazallová

odborný radca
Telefón 038/281 95 13; 038/543 32 22