Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2020, nedeľa
 

Zamestnanci

Ing. Silvia Cukrovaná

prednosta
Telefón +421 57 7704 201
Fax +421 57 788 1401ORGANIZAČNÝ ODBOR

Ing. Mária Repčíková

vedúca odboru
Telefón 057/7704210
Fax 057/7881401

Mgr. Katarína Bačovčinová

radca
Telefón 057/7704201
Fax 057/7881401

Bc. Ľubov Daňová

samostatný radca
Telefón 057/7704245

Mária Horňáková

radca
Telefón 057/7704211

Alena Tomášová

referent špecialista
Telefón 057/3100431

Mgr. Hyacinta Balleková

hlavný referent
Telefón 057/3100430

 

ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY

JUDr. Ján Sental

vedúci odboru
Telefón 057/7704240
Fax 057/7767734

Mgr. Jozefína Kondášová

odborný radca
Telefón 057/7704243

Ing. Jozef Frendák

odborný radca
Telefón 057/7704244

Bc. Mária Doničová

samostatný radca
Telefón 057/7704247

Mgr. Tomáš Olekšák

odborný radca
Telefón 057/3100438

Ing. Aleš Mitro

odborný radca
Telefón 057/7621276

Helena Halgašová

radca
Telefón 057/3100410

JUDr. Tomáš Kirňák

odborný radca
Telefón 057/7621276

Ing. Ivo Andraško

odborný radca
Telefón 057/7704248

JUDr. Lukáš Megela

odborný radca
Telefón 057/3100438

Mgr. Katarína Ganajová

radca
Telefón 057/7704224

 


ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA

Ing. Monika Špakovská

vedúca odboru
Telefón 057/7704232

Mgr. Mária Džatková

odborný radca
Telefón 057/7704234

Mgr. Jaroslava Vaľová

odborný radca
Telefón 057/7704246

Ing. Monika Mihaľková

odborný radca
Telefón 057/7704233

Ing. Marián Tereba

odborný radca
Telefón 057/3100411

Ing. Lenka Šompľaková

radca
Telefón 057/7704233

PhDr. Zdenka Sentalová

odborný radca
Telefón 057/7704234

 


ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA

Ing. Mária Nízka

vedúca odboru
Telefón 057/7704220

Ing. Jana Surkovičová

samostatný radca
Telefón 057/7704226

Ing. Daniela Žinčáková

samostatný radca
Telefón 057/7704221

 


ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Ing. Pavol Lopanič

vedúci odboru
Telefón 057/7704235

Ing. Slavomír Čerevka

odborný radca
Telefón 057/7704222

Ing. Viliam Šebák

odborný radca
Telefón 057/7704222

Ing. Nadežda Bošková

samostatný radca
Telefón 057/7704223

Ing. Jaroslav Matis

radca
Telefón 057/3100412

 


ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ing. Jozef Harakaľ

vedúci odboru
Telefón 057/4861100

Ing. Jana Slaninová

odborný radca
Telefón 057/4861107

Ing. Jana Valigová

odborný radca
Telefón 057/4861106

Ing. Jozef Džupina

odborný radca
Telefón 057/4861103

Bc. Daniela Kurillová

odborný radca
Telefón 057/4861107POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

Ing. Ján Obšitník

vedúci odboru
Telefón 057/7860310, 0910891010


Pozemkové oddelenie

JUDr. Lucia Stehlíková

vedúca oddelenia
Telefón 057/7860362

Ing. Lucia Žáková

hlavný radca
Telefón 057/7860326

Mgr. Viera Prokipčáková

hlavný radca
Telefón 057/7860327

Ing. Martin Kováč

hlavný radca
Telefón 057/7860311

Ing. Vasiľ Varjan

hlavný radca
Telefón 057/7860315

Ing. Lenka Gojdanová

hlavný radca
Telefón 057/7860316

Ing. Marta Malíková

hlavný radca
Telefón 057/7860312

Ing. Ondrej Kardoš

hlavný radca
Telefón 057/7860315

Ing. Jana Lučkaničová

hlavný radca
Telefón 057/7860313

Mgr. Natália Drobňáková

samostatný radca
Telefón 057/7860310

Ing. Ján Džugan

hlavný radca
Telefón 057/7860314

Ing. Karina Antoňáková Kákoniová

samostatný radca
Telefón 057/7860326


Oddelenie lesného hospodárstva

Jaroslav Kákoš

vedúci oddelenia
Telefón 0902 940 907

Ing. Ján Tokár

hlavný radca
Telefón 057/2901210

Ing. Marián Mina

hlavný radca
Telefón 057/7860361

Ing. Anna Repková

hlavný radca
Telefón 057/7860371

Ing. Darina Karaščáková

hlavný radca
Telefón 057/7860370

Ing. Katarína Kačalová

samostatný radca
Telefón 057/7860360

Ing. Ján Staško

samostatný radca
Telefón 057/7860372

      

 
KATASTRÁLNY  ODBOR

JUDr. Alena Vysočanská

vedúca odboru
Telefón 057/2818622
Fax 057/7754281

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Miroslav Ferko

vedúci oddelenia
Telefón 057/2818623

Ing. Beáta Schwartzová

odborný radca
Telefón 057/2818627

Ing. Silvia Matiasová

samostatný radca
Telefón 057/2818632

Ing. Renáta Bilecová

hlavný radca
Telefón 057/2818631

Peter Adamec

hlavný referent
Telefón 057/2818620

Michal Džupinka

hlavný referent
Telefón 057/2818620

Mgr. Ivana Bešáková

radca
Telefón 057/2818620

Oddelenie práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Anton Hlavatý

vedúci oddelenia
Telefón 057/2818624

Jarmila Jackovičová

radca
Telefón 057/2818629

Iveta Žolnová

radca
Telefón 057/2818634

Beáta Madejová

radca
Telefón 057/2818633

Eva Kostolníková

radca
Telefón 057/2818633

Daniela Bodnárová

radca
Telefón 057/2818634

Mgr. Mária Nazadová

hlavný radca
Telefón 057/2818628

Damiána Švandrlíková

radca
Telefón 057/2818625

Beáta Adamcová

radca
Telefón 057/2818636

Beáta Balážová

radca
Telefón 057/2818636