Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Zamestnanci

Ing. Ondrej Mudry

prednosta
Telefón +421 57 7704200
Fax +421 57 788 1401ORGANIZAČNÝ ODBOR

Ing. Mária Repčíková

vedúca odboru
Telefón 057/7704210
Fax 057/7881401

Mgr. Katarína Bačovčinová

radca
Telefón 057/7704201
Fax 057/7881401

Bc. Ľubov Daňová

odborný radca
Telefón 057/7704245

Mária Horňáková

radca
Telefón 057/7704211

Alena Tomášová

referent špecialista
Telefón 057/3100431

 

ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY

JUDr. Ján Sental

vedúci odboru
Telefón 057/7704240
Fax 057/7767734

Mgr. Jozefína Kondášová

odborný radca
Telefón 057/7704243

Ing. Jozef Frendák

odborný radca
Telefón 057/7704244

Bc. Mária Doničová

samostatný radca
Telefón 057/3100430

Mgr. Tomáš Olekšák

odborný radca
Telefón 057/3100438

Ing. Aleš Mitro

odborný radca
Telefón 057/7621276

Helena Halgašová

radca
Telefón 057/3100410

JUDr. Tomáš Kirňák

odborný radca
Telefón 057/7621276

Ing. Ivo Andraško

odborný radca
Telefón 057/7704248

JUDr. Lukáš Megela

odborný radca
Telefón 057/3100438

 


ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA

Ing. Monika Špakovská

vedúca odboru
Telefón 057/7704232

Mgr. Mária Džatková

odborný radca
Telefón 057/7704234

Mgr. Jaroslava Vaľová

odborný radca
Telefón 057/7704246

Ing. Monika Mihaľková

odborný radca
Telefón 057/7704233

Ing. Marián Tereba

odborný radca
Telefón 057/3100411

Ing. Lenka Šompľaková

radca
Telefón 057/7704233

PhDr. Zdenka Sentalová

odborný radca
Telefón 057/7704234

 


ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA

Ing. Mária Nízka

vedúca odboru
Telefón 057/7704220

Ing. Jana Surkovičová

samostatný radca
Telefón 057/7704226

Ing. Daniela Žinčáková

samostatný radca
Telefón 057/7704221

 


ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Ing. Pavol Lopanič

vedúci odboru
Telefón 057/7704235

Ing. Slavomír Čerevka

odborný radca
Telefón 057/7704222

Ing. Viliam Šebák

odborný radca
Telefón 057/7704222

Ing. Nadežda Bošková

samostatný radca
Telefón 057/7704223

Ing. Jaroslav Matis

radca
Telefón 057/3100412

 


ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ing. Jozef Harakaľ

vedúci odboru
Telefón 057/4861100

Ing. Jana Slaninová

odborný radca
Telefón 057/4861107

Ing. Jana Valigová

odborný radca
Telefón 057/4861106

Ing. Jozef Džupina

odborný radca
Telefón 057/4861103

Ing. František Bližinský

odborný radca
Telefón 057/4861106

Ing. Štefan Turik

odborný radca
Telefón 057/4861105

Bc. Daniela Kurillová

odborný radca
Telefón 057/4861107POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

Ing. Ján Obšitník

vedúci odboru
Telefón 057/7860310

Ing. Jozef Šimko

odborný radca
Telefón 057/7860326

Ing. Vasiľ Varjan

samostatný radca
Telefón 057/7860315

Ing. Martin Kováč

samostatný radca
Telefón 057/7860311

JUDr. Lucia Stehlíková

hlavný radca
Telefón 057/7860362

Ing. Jana Lučkaničová

samostatný radca
Telefón 057/7860313

Ing. Ladislav Drančák

samostatný radca
Telefón 057/7860360

Ing. Ján Tokár

samostatný radca
Telefón 057/2901210

Ing. Marián Mina

samostatný radca
Telefón 057/7860361

Ing. Monika Šimková

odborný radca
Telefón 057/7860327

Ing. Katarína Kociková

samostatný radca
Telefón 057/7860361

Ing. Lenka Gojdanová

samostatný radca
Telefón 057/7860316

Ing. Jaroslav Kákoš

hlavný radca
Telefón 057/7860372

Ing. Pavol Kruľ

samostatný radca
Telefón 057/7860372

Ing. Darina Karaščáková

samostatný radca
Telefón 057/7860370

Ing. Anna Repková

samostatný radca
Telefón 057/7860371

Ing. Ján Staško

samostatný radca
Telefón 057/7860314

Ing. Marta Malíková

samostatný radca
Telefón 057/7860312


      

 
KATASTRÁLNY  ODBOR

JUDr. Alena Vysočanská

vedúca odboru
Telefón 057/2818622
Fax 057/7754281

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Miroslav Ferko

vedúci oddelenia
Telefón 057/2818623

Ing. Beáta Schwartzová

odborný radca
Telefón 057/2818627

Ing. Silvia Matiasová

odborný radca
Telefón 057/2818632

Ing. Ján Džugan

odborný radca
Telefón 057/2818620

Ing. Renáta Bilecová

odborný radca
Telefón 057/2818631

Beáta Adamcová

hlavný referent
Telefón 057/2818625

Peter Adamec

hlavný referent
Telefón 057/2818620

Beáta Balážová

hlavný referent
Telefón 057/2818636

Michal Džupinka

hlavný referent
Telefón 057/2818620

Oddelenie práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Anton Hlavatý

vedúci oddelenia
Telefón 057/2818624

Jarmila Jackovičová

hlavný referent
Telefón 057/2818629

Iveta Žolnová

hlavný referent
Telefón 057/2818634

Beáta Madejová

hlavný referent
Telefón 057/2818633

Eva Kostolníková

hlavný referent
Telefón 057/2818633

Daniela Bodnárová

hlavný referent
Telefón 057/2818634