Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Zamestnanci

Organizačný odbor 

 

Ing. Mária Zárubová

vedúca odboru
Telefón 02/40202460, mobil: 0910661139

Angelika Matejovová

Telefón 02/40202473

Mgr. Alžbeta Vrablicová

Telefón 02/40202493

Ing. Monika Megová

Telefón 02/40202493

Veronika Janková

Telefón 02/40202411

Ing. Veronika Pribylková

Telefón 02/40202473

Odbor všeobecnej vnútornej správy

PhDr. Róbert Široký

vedúci odboru
Telefón 02/40202477, mobil: 0910 661135

RSDr. Ľudovít Švihra

Telefón 02/40202455

Mgr. Katarína Hudecová

Telefón 02/40202455

Mgr. Veronika Juhosová

Telefón 02/40202462

Ing. Jana Chovančíková

Telefón 02/40202462

Júlia Hrablíková

Telefón 02/40202443

Odbor živnostenského podnikania

Mgr. Vincent Deák

poverený vedením odboru
Telefón 02/40202440

Bc. Mária Novotná

Telefón 02/35004220

Ing. Mária Potočárová

Telefón 02/35004219

Mgr. Magdaléna Kakašová

Telefón 02/35004220

Mgr. Jana Kellová

Telefón 02/35004221

Odbor krízového riadenia

JUDr. Marek Kovačič

vedúci odboru
Telefón 02/40202486, mobil: 0903 723207

Mgr. Bc. Ivan Hanko

Telefón 02/40202487

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Sídlo výkonu práce

Hurbanova 21, Senec

Ing. Oľga Ďuranová

vedúca odboru
Telefón 02/40202441, mobil: 0911 868978

Mgr. Tomáš Beník

Telefón 02/35004230

Bc. Mário Horváth

Telefón 02/35004231

Ing. Diana Bezúrová

Telefón 02/40202431

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Hurbanova 21, Senec

Ing. Beáta Adameová

vedúca odboru
Telefón 02/40202478, mobil: 0910 980157

Ing. Jarmila Oršulová

odpadové hospodárstvo
Telefón 02/40202480

Mgr. Martina Víťazková

ochrana prírody a krajiny
Telefón 02/40202448

Ing.Hedviga Guldanová, PhD.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Telefón 02/40202485

Mgr. Ildikó Slováková

ochrana ovzdušia
Telefón 02/40202447

Ing. Jana Kellová

štátna vodná správa
Telefón 02/40202449

Ing. Lenka Poliaková

štátna vodná správa
Telefón 02/40202449

Ing. Blanka Rybariková

štátna vodná správa
Telefón 02/40202426

Ing. Lívia Agárdy

odpadové hospodárstvo a posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Telefón 02/40202480

Mgr. Michaela Kanišová

odpadové hospodárstvo
Telefón 02/40202450

Mgr. Katarína Belavá

štátna vodná správa
Telefón 02/40202450

Ing. Tomáš Grach

posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Telefón 02/40202485

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce

Hurbanova 21, Senec

Ing. Oľga Hanusková

Telefón 02/40202483

Ing. Alena Strašiftáková

Telefón 02/40202490

Mgr. Helena Franková

vedúca odboru
Telefón 02/40202489, mobil: 0910 891001

Ing. Oľga Kovalíková

Telefón 02/40202494

Ing. Stanislava Macáková

Telefón 02/40202484

Renáta Molnárová

Telefón 02/40202488

Ing. Drahomír Vorlíček

Telefón 02/40202427

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Hurbanova 21, Senec
Telefón +4212 2081 6961
Fax +4212 4592 6160

Ing. Magdaléna Sukopová

Vedúca oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií, poverená vedením katastrálneho odboru
Telefón 02/20816961

Michaela Kročková

Telefón 02/20816961

Jana Petrášová

Telefón 02/20816961

Mgr. Barbora Kuniková

Vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 02/20816961

Anna Kolembusová

Telefón 02/20816961

Malvína Andorová

Telefón 02/20816961

Ing. Jana Markusová

Telefón 02/20816961

Mária Lahvičková

Telefón 02/20816961

Anna Halušková

Telefón 02/20816961

Ing. Petra Henčelová

Telefón 02/20816961

Jana Horváthová

Telefón 02/20816961

Ing. Ľudmila Fodorová

Telefón 02/20816961

Ing. Andrea Krizsanová

Telefón 02/20816961

Ing. Helena Vargová

Telefón 02/20816961

Ing. Michaela Fialová

Telefón 02/20816961

Ing. Tibor Oros

Telefón 02/20816961

Pavol Hoffer

Telefón 02/20816961

Tomáš Uhlár

Telefón 02/20816961

Tomáš Fülöpp

Telefón 02/20816961

Helena Kurčinová

Telefón 02/20816961

Bc. Darina Jerglová

Telefón 02/20816961, 81

Ružena Horváthová

Telefón 02/20816961

Mgr. Zuzana Bojanovská

Telefón 02/20816961

Marcela Chovancová

Telefón 02/20816961,6970

Mgr. Jozef Chríbik

Telefón 02/20816961

Mgr. Katarína Mazáčková

Telefón 02/20816961

Iveta Puttnárová

Telefón 02/20816961

Ing. Andrea Guldánová

Telefón 02/20816961

Mgr. Lucia Megová Kválová

Telefón 02/20816961

Mgr. Mariana Šeriková

Telefón 02/20816961

Dominika Polakovičová

Telefón 02/20816961