Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. október 2019, streda
 

Zamestnanci

Organizačný odbor 

 

Ing. Monika Megová

Telefón 02/40202493

Angelika Matejovová

Telefón 02/40202473

Mgr. Alžbeta Vrablicová

Telefón 02/40202493

Ing. Mária Zárubová

vedúca odboru
Telefón 02/40202460

Júlia Hrablíková

Telefón 02/40202411

Odbor všeobecnej vnútornej správy

PhDr. Róbert Široký

vedúci odboru
Telefón 02/40202477

RSDr. Ľudovít Švihra

Telefón 02/40202443

Mgr. Katarína Hudecová

Telefón 02/40202462

Odbor živnostenského podnikania

Ing. Drahomíra Ballonová

vedúca odboru
Telefón 02/40202472

Mgr. Vincent Deák

Telefón 02/40202440

Bc. Mária Novotná

Telefón 02/35004220

Ing. Mária Potočárová

Telefón 02/35004219

Mgr. Magdaléna Kakašová

Telefón 02/35004221

Odbor krízového riadenia

JUDr. Marek Kovačič

vedúci odboru
Telefón 02/40202486

Ing. Jana Chovančíková

Telefón 02/40202488

Mgr. Bc. Ivan Hanko

Telefón 02/40202487

Mgr. Katarína Sowiňská

Telefón 02/40202488

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Sídlo výkonu práce

Hurbanova 21, Senec

Ing. Oľga Ďuranová

vedúca odboru
Telefón 02/40202441

Mgr. Tomáš Beník

Telefón 02/35004230

Bc. Mário Horváth

Telefón 02/35004231

Ing. Diana Bezúrová

Telefón 02/40202431

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Hurbanova 21, Senec

Ing. Beáta Adameová

vedúca odboru
Telefón 02/40202478

Ing. Jarmila Oršulová

odpadové hospodárstvo
Telefón 02/40202480

Mgr. Martina Víťazková

ochrana prírody a krajiny
Telefón 02/40202448

Ing.Hedviga Guldanová, PhD.

posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Telefón 02/40202450

Mgr. Ildikó Slováková

ochrana ovzdušia
Telefón 02/40202447

Ing. Jana Kellová

štátna vodná správa
Telefón 02/40202449

Ing. Lenka Poliaková

štátna vodná správa
Telefón 02/40202449

Ing. Blanka Rybariková

štátna vodná správa
Telefón 02/40202426

Ing. Lívia Agárdy

odpadové hospodárstvo a posudzovanie vplyvov na životné prostredie
Telefón 02/40202480

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce

Hurbanova 21, Senec

Ing. Oľga Hanusková

Telefón 02/40202483

Ing. Alena Strašiftáková

Telefón 02/40202490

Mgr. Helena Franková

vedúca odboru
Telefón 02/40202489

Ing. Oľga Kovalíková

Telefón 02/40202494

Ing. Stanislava Macáková

Telefón 02/40202484

Renáta Molnárová

Telefón 02/40202422

Ing. Adrián Várdai

Telefón 02/40202427

Katastrálny odbor

Sídlo výkonu práce

Hurbanova 21, Senec
Telefón +4212 2081 6961
Fax +4212 4592 6160

Ing. Peter Urcikán

Vedúci odboru
Telefón 02/2081 6961

Michaela Kročková

Telefón 02/20816961

Jana Petrášová

Telefón 02/20816961

Mgr. Barbora Kuniková

Vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 02/20816961

Anna Kolembusová

Telefón 02/20816961

Malvína Andorová

Telefón 02/20816961

Ing. Jana Markusová

Telefón 02/20816961

Mária Lahvičková

Telefón 02/20816961

Anna Halušková

Telefón 02/20816961

Ing. Magdaléna Sukopová

Vedúca oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 02/20816961

Ing. Petra Henčelová

Telefón 02/20816961

Jana Horváthová

Telefón 02/20816961

Ing. Ľudmila Fodorová

Telefón 02/20816961

Ing. Andrea Krizsanová

Telefón 02/20816961

Ing. Helena Vargová

Telefón 02/20816961

Ing. Michaela Fialová

Telefón 02/20816961

Ing. Tibor Oros

Telefón 02/20816961

Pavol Hoffer

Telefón 02/20816961

Tomáš Uhlár

Telefón 02/20816961

Klára Tomanová

Telefón 02/20816961

Tomáš Fülöpp

Telefón 02/20816961

Helena Kurčinová

Telefón 02/20816961

Bc. Darina Jerglová

Telefón 02/20816961, 81

Ružena Horváthová

Telefón 02/20816961

Bc. Mariana Martinčeková

Telefón 02/20816961

Mgr. Zuzana Bojanovská

Telefón 02/20816961

Marcela Chovancová

Telefón 02/20816961,6970

Mgr. Jozef Chríbik

Telefón 02/20816961

Mgr. Katarína Mazáčková

Telefón 02/20816961