Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2019, pondelok
 

Zamestnanci

Prednosta úradu

Mgr. Alfonz Veselý, prednosta úradu

Hlavná 51/26, 091 01 Stropkov
Telefón 054/742 3609
Fax 054/742 3790

Organizačný odbor

Ing. Oľga Kurucová

hlavný radca - vedúca odboru
Telefón 054/742 3003 kl. 274
Fax 054/742 3790

Ing. Jozef Adamica

odborný radca
Telefón 054/742 3871 kl. 221

Ing. Monika Homoľová

radca
Telefón 054/3100 411

Mgr. Ľubica Stoláriková

radca
Telefón 054/742 3609

Mgr. Katarína Zajarošová

odborný radca
Telefón 054/ 742 3609

Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia

Mgr. Miroslav Fečko

hlavný radca - vedúci odboru
Telefón 054/742 8448
Fax 054/742 8448

Mgr. Peter Lehocký

odborný radca
Telefón 054/742 8448

Ing. Iveta Renčková

odborný radca
Telefón 054/742 8448

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Mgr. Ľubica Čarná

hlavný radca - vedúca odboru
Telefón 054/742 3762

JUDr. Zuzana Vašková

samostatný radca
Telefón 054/742 3003

RNDr. Milada Bujdošová

radca
Telefón 054/742 3003

JUDr. Jozef Šepitka

odborný radca
Telefón 054 742 3003

Mgr. Miloslava Lehocká

odborný radca
Telefón 054/7423762

Odbor živnostenského podnikania

Mgr. Silvia Cinová

hlavný radca - vedúca odboru
Telefón 054/742 3003 kl. 222 alebo 054/742 4457
Fax 054/742 3790

Ing. Mária Goffová

odborný radca
Telefón 054/3100 414

Mgr. Helena Vargová

samostatný radca
Telefón 054/3100 413

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Gabriel Zajtko

hlavný radca - vedúci odboru
Telefón 054/718 1270
Fax 054/718 1271

Bc. Janka Kočišová

samostatný radca
Telefón 054/3100 415

Bc. Katarína Tirková

samostatný radca
Telefón 054/ 3100 415

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing. Michal Malina

hlavný radca - vedúci odboru
Telefón 054/742 3414 kl. 102

Ing. Viera Fedorišinová

odborný radca
Telefón 054/742 3414 kl. 103

Ing. Slavomíra Kitľanová

odborný radca
Telefón 054/742 3414 kl. 104

Ing. Richard Baško

odborný radca
Telefón 054/742 3414 kl. 104

Ing. Robert Varga

odborný radca
Telefón 054/742 3414 kl. 105

Mgr. Katarína Škurlová

odborný radca
Telefón 054/742 3414 kl. 105

Pozemkový a lesný odbor

Ing. Ladislav Paňko

hlavný radca - vedúci odboru
Telefón 054/4755 730
Fax 054/7182 014

Ing. Marcela Štefániková

samostatný radca
Telefón 054/4755 729

Mgr. Roman Kudič

samostatný radca
Telefón 054/4755 727

Ing. Robert Gostič

samostatný radca
Telefón 054/4755 727

Ing. Peter Fiľarský

hlavný radca
Telefón 054/4755 770, 0918742899

Ing. Gabriel Nábožný

samostatný radca
Telefón 054/4755771

Bc. Pavol Bujdoš

samostatný radca
Telefón 054 4755 727

Katastrálny odbor

Ing. Marcela Semančíková

hlavný radca - vedúca odboru
Telefón 054 281 8822
Fax 054 742 8452
 

Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovanie informácií

Ing. Miloš Korekáč

vedúci oddelenia
Telefón 054/281 8823

Milan Čurilla

hlavný referent
Telefón 054/281 8826

Ing. Bc. Zuzana Motyková

samostatný radca
Telefón 054/281 8825

Ing. Ján Slaminka

odborný radca
Telefón 054/281 8827

Martin Žanony

hlavný referent
Telefón 054/281 8826

Ing. Daniela Soóšová

odborný radca
Telefón 054 281 8825

Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

Bc. Alena Baranová

vedúca oddelenia
Telefón 054 281 8820

Ing. Marta Brendzová

odborný radca
Telefón 054 281 8821

Ľubica Bzdiľová

hlavný referent
Telefón 054 281 8820

Emília Polivčaková

radca
Telefón 054 281 8824