Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2019, streda
 

Zamestnanci

Prednosta

Prednosta: Ing. Juraj Morvay

Korzo B. Bartóka 789/3
Telefón 031/5901501, 5901502
Fax 031/ 552 62 86

Organizačný odbor

Ing. Darina Molnárová

Organizačný odbor - vedúca odboru
Telefón 031 5901 560

Bc. Marta Csicsayová

Organizačný odbor
Telefón 031 5901 505

Mária Mónika Kürthy

Organizačný odbor
Telefón 031 5901 503
Fax 031 552 62 86

Ing. Katarína Véghová, PhD.

Organizačný odbor
Telefón 031 5901 521

Melinda Madarászová

Organizačný odbor
Telefón 031 5901 501
Fax 031 552 62 86

Odbor krízového riadenia

Ing. Alica Bíróová

Odbor krízového riadenia - Poverená Vedúca Odboru
Telefón 031 5901 516

Ing. Serena Nagyová

Odbor krízového riadenia
Telefón 031 5901 517

Ing. Ivan Parcer

Odbor krízového riadenia
Telefón 031 5901 585

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Mgr. Attila Szelle

Odbor všeobecnej vnútornej správy - vedúci odboru
Telefón 031 5901 530

JuDr. Szilvia Nagyová

Odbor všeobecnej vnútornej správy
Telefón 031 5901 537

Bc. Szilárdka Semseiová

Odbor všeobecnej vnútornej správy
Telefón 031 5901 534

Ing.Július Antal

odbor všeobecnej vnútornej správy
Telefón 031 5901 533

Eva Virágová

Odbor všeobecnej vnútornej správy
Telefón 031 5901 537

Mgr. Silvia Szepesi

Odbor všeobecnej vnútornej správy
Telefón 031 5901 532

Mgr. Erika Feketeová

Odbor všeobecnej vnútornej správy
Telefón 031 5901 531
Fax 031 590 15 14

Odbor živnostenského podnikania

Ing. Erika Petényiová

Odbor živnostenského podnikania - vedúca odboru
Telefón 031 5901 571

Bc. Kristína Molnárová

Odbor živnostenského podnikania
Telefón 031 5901 574

Klaudia Vidaová

Odbor živnostenského podnikania
Telefón 031 5901 576

Bc. Priska Ábrahámová

Odbor živnostenského podnikania
Telefón 031 5901 573

Mgr. Erika Reichelová

Odbor živnostenského podnikania
Telefón 031 5901 575

Ing. Judita Rózsaová

Odbor živnostenského podnikania
Telefón 031 5901 573

Bc. Erika Ševčíková

Odbor živnostenského podnikania
Telefón 031 5901 574

Mgr. Renáta Nagyová

Odbor živnostenského podnikania
Telefón 031 5901 572

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Ing. Ingrid Bulková

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - vedúca odboru
Telefón 031/5901 510
Fax 031 552 62 86

Mário Juhos

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Telefón 301/5901 561

Ing.Anikó Feketeová

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Telefón 031/ 5901 561

Bc.Mária Plevová

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Telefón 031/ 5901 527

PhDr. Ivana Neszméryová

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Telefón 031/ 5901 527

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing. Gabriela Csériová

Vedúca odboru starostlivosti o životné prostredie
Telefón 031/5901 595

Mgr. Mária Szabóová

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Telefón 031/5901 592

Ing. Anikó Csergeová

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Telefón 031/5901 589

Ing. Eva Öllősová

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Telefón 031/5901 590

Ing. Katarína Holényiová

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Telefón 031/5901 588

Mgr. Kristián Molnár

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Telefón 031/5901 587

Mgr. Monika Plavá

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Telefón 031/ 5901 584

Mgr. Erika Cafiková

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Telefón 031/5901 581

Ing. Valéria Sebőová

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Telefón 031/5901 591

Ing. László Varga

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Telefón 031/ 5901 593

Pozemkový a lesný odbor

Ing. Peter Toma - vedúci odboru

Pozemkový a lesný odbor
Telefón 031/5910 318

Bc. Mária Csémiová

Pozemkový a lesný odbor
Telefón 031/5910 310

Ing. Szilárd Csicsay

Pozemkový a lesný odbor
Telefón 031/5910 313

Ing. Martin Vondena

Pozemkový a lesný odbor
Telefón 031/5910 317

PhDr. Alexander Horváth

Pozemkový a lesný odbor
Telefón 031/5910 311

Igor Matus

Pozemkový a lesný odbor
Telefón 031/5910 315

Ing. Margaréta Marafková

Pozemkový a lesný odbor
Telefón 031/5910 361

Mgr. Bálintová Brigita

Pozemkový a lesný odbor
Telefón 031/ 5910312

Katastrálny odbor

Mgr. Silvia Ráczová

Katastrálny odbor - vedúca odboru
Telefón 031/ 281 9030

Henrietta Barczi

Katastrálny odbor
Telefón 031/ 281 9042

Helena Boršická

Katastrálny odbor
Telefón 031/ 281 9040

Erika Csicsaiová

Katastrálny odbor
Telefón 031/ 281 9032

Rozália Csizmadiaová

Katastrálny odbor
Telefón 031/ 281 9034

Sándor Dohorák

Katastrálny odbor
Telefón 031/ 281 9039

Melinda Dohoráková

Katastrálny odbor
Telefón 031/ 281 9032

Zuzana Feketeová

Katastrálny odbor
Telefón 031/ 281 9035

Enikő Halászová

Katastrálny odbor
Telefón 031 /281 9042

Emese Koczó

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9040

Mária Kráľová

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9034

Bc.Perla Makkerová

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9044

Tünde Maticsová

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9048

Rozália Matusová

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9049

Martina Mészárosová

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9049

Eva Nagyová

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9046

Ildikó Pódaová

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9047

Ing. Eva Szántóová

Katastrálny odbor - vedúca oddelenia zápisov práv k nehnuteľnostiam
Telefón 031/281 9031

Bc. Andrea Szűcsová

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9045

Lóránt Takács

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9048

Marta Takácsová

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9038

Leonóra Véghová

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9040

PhDr. Edita Vidaová

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9043

Bc. Adriana Wimmer

Katastrálny odbor
Telefón 031/ 281 9037

Andrea Bodó

Katastrálny odbor
Telefón 031/ 281 9047

Ing. Denisa Pastírová

Katastrálny odbor - vedúca oddelenia technického, dokumentácie a poskytovania informácií
Telefón 031/ 281 9043

Judit Bugár

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9046

Mgr. Nikoleta Nagyová

Katastrálny odbor
Telefón 031/ 281 9044

Ing. Forgách Gergely

Katastrálny odbor
Telefón 031/ 281 9050

Bc. Veronika Juhászová

Katastrálny odbor
Telefón 031/ 281 9033

Anikó Horváthová

Katastrálny odbor
Telefón 031/281 9047

Saláth Brinziková Adriana

Katastrálny odbor
Telefón 031-2819036

Bc. Edina Puhová

Katastrálny odbor
Telefón 031 281 9034