Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. august 2019, štvrtok
 

Zamestnanci

Zamestnanci

ORGANIZAČNÝ ODBOR

Meno  Pôsobnosť  Tel. kontakt   Kancelária  e-mail 
Murina Miloš, Ing.   vedúci odboru   sekretariát

 milos.murina@minv.sk

Krakovská Milena sekretariát prednostu   sekretariát

 milena.krakovska@minv.sk

Hýlová Miroslava, Ing.   správa registratúry, podateľňa   sekretariát

 miroslava.hylova@minv.sk

Majdišová Zuzana, Ing. poistenie motorových vozidiel   20

 zuzana.majdisova@minv.sk