Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Zamestnanci

Zoznam zamestnancov Okresného úradu Senica

 

Prednosta Okresného úradu:

Ing. Vladimír Kocourek

Vajanského 17/1 Senica
Telefón 034 651 3450

Organizačný odbor:

Vedúca odboru:

Ing. Alena Komorná

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 651 3819

Oľga Blahová

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 651 2853

Stanislava Dávideková

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 651 3450

Bc. Hana Pechová

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 651 2781

Mgr. František Chrenek

Vajanského 17/1 905 01
Telefón 034 651 4929

Mgr. Anna Harnošová

Vajanského 17/1 905 01 Senica

Odbor všeobecnej vnútornej  správy:

Vedúci odboru:

Ing. Miloš Šajánek

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7220

Mgr. Božena Bittnerová

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7242

Erika Krčová

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7226

Mgr. Ján Slezák

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7237

Mgr. Monika Závišová

Vajanského 17/1 905 01 Senica

Pavol Koprla

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 651 3817

Mgr. Peter Horváth

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7215

Odbor živnostenského podnikania:

Vedúci odboru:

Mgr. Ivan Šteflík

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7212

 

Ing. Viera Lehotayová

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 651 5191

Oľga Habová

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7245

Ing. Stanislava Szabóová

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 651 2862

Odbor krízového riadenia:

Vedúci odboru:

Mgr. Igor Janšák

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 651 3686

Mgr. Magdaléna Šusterová

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7232

Bc. Marta Gáliková

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 651 2601

Vilma Drinková

Vajanského 17 905 01 Senica
Telefón 034 651 5190

 Pozemkový a lesný odbor:

Vedúci odboru:

Ing. Pavol Hrnčiar

Hollého 750 905 01 Senica
Telefón 034 6965325

Mgr. Oľga Králiková

Hollého 750 905 01 Senica
Telefón 034 696 5330

Elena Stanková

Hollého 750 905 01 Senica
Telefón 034 696 5326

Bc. Dana Rybnikárová

Hollého 750 905 01 Senica
Telefón 034 696 5334

Ing. Daniela Mikuličková

Hollého 750 905 01 Senica
Telefón 034 696 5335

Ing. Dagmar Markovičová

Hollého 750 905 01 Senica
Telefón 034 696 5327

Ing. Jana Vallová

Hollého 750 905 01 Senica
Telefón 034 696 5334

Bc.Helena Šurečková

Hollého 750 905 01 Senica
Telefón 034 696 5371

Mgr. Eva Kolényová

Hollého 750 905 01 Senica
Telefón 034 696 53 31

Ing. Barbora Bosáková

Hollého 750 905 01 Senica
Telefón 034 696 53 28

Ing. Drahoslava Komárková

Hollého 750 905 01 Senica
Telefón 034 696 5329
 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

Vedúci odboru:

Ing. Igor Švrček

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 0961 15 5720

Bc. Mária Koštialová

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 0961 15 5721
Fax 034 657 4025

Zuzana Odrášková

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 0961 15 5721

Juraj Koštial

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 0961 15 5722

Mgr. Dominik Bulka

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 0961 15 5722

Odbor starostlivosti o životné prostredie:

Vedúci odboru:

Ing. Pavol Dynka

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7312

Ing. Jozef Petráš

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7317

Ing. Jana Jarábková

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7314

Bc. Radoslav Choma

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7318

Ing. Miroslava Gergelová

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7319

Mgr. Marika Čmelová

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7315

Ing. Katarína Nečasová

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7316

Katastrálny odbor:

Vedúca odboru:

Ing. Jarmila Kováčová

Hollého 1596/18A 905 01 Senica
Telefón 034 2819170

Mgr. Anna Poloncová

Hollého 1596/18A 905 01 Senica
Telefón 034 281 9172

Ing. Katarína Havlová

Hollého 1596/18A 905 01 Senica
Telefón 034 281 9185

Bc. Jana Škodáčková

Hollého 1596/18A 905 01 Senica
Telefón 034 281 9176

Mgr. Viera Wágnerová

Hollého 1596/18A 905 01 Senica
Telefón 034 281 9184

Bc. Miriam Barančíková

Hollého 1596/18A 905 01 Senica
Telefón 034 281 9185

Hana Bakičová

Hollého 1596/18A 905 01 Senica
Telefón 034 281 9177

Bc. Martina Gajarova

Hollého 1596/18A 905 01 Senica
Telefón 034 281 9176

Zuzana Bôriková

Hollého 1596/18A 905 01 Senica
Telefón 034 281 9175

Zdenka Pastuchová

Hollého 1596/18A 905 01 Senica
Telefón 034 281 9185

Mgr. Elena Vandeliová

Hollého 1596/18A 905 01 Senica
Telefón 034 281 9186

Mgr. Kristína Siwiecová

Hollého 1596/18A 905 01 Senica
Telefón 034 281 9186

Marta Brdečková

Hollého 1596/18A 905 01 Senica
Telefón 034 281 9183

Ľubomíra Oslejová

Hollého 1596/18A 905 01 Senica
Telefón 034 281 9181

Helena Melišová

Hollého 1596/18A 905 01 Senica
Telefón 034 281 9181

Gabriela Ondrušová

Hollého 1596/18A 905 01 Senica
Telefón 034 281 9174

Ľudmila Tomanová

Hollého 1596/18A 905 01 Senica
Telefón 034 281 9183

Zuzana Vrablicová

Hollého 1596/18A 905 01 Senica
Telefón 034 281 9175

Ing. Tomáš Blanárik

Hollého 1596/18A 905 01 Senica
Telefón 034 281 9176

Gabriela Bodnárová

Hollého 1596/18A 905 01 Senica
Telefón 034 281 9180

Monika Čechová

Hollého 1596/18A 905 01 Senica
Telefón 034 281 9175

Mgr. Andrea Tauchmanová

Hollého 1596/18A 905 01 Senica

Ing. Zuzana Polakovičová

Hollého 1596/18A 905 01 Senica

Bronislava Fuksová

Hollého 1596/18A 905 01 Senica

 

Pracovisko Skalica:

 

Odbor všeobecnej vnútornej  správy:

Ing. Renáta Ovečková

Nám. Slobody 15 Skalica
Telefón 034 664 4469

Mgr. Ľuboš Fondrk

Nám. Slobody 15 9090 01 Skalica
Telefón 034 690 8119

Odbor živnostenského podnikania:

Ing.Tatiana Jendrušová

Nám. Slobody 15 Skalica Pracovisko KAMO Skalica Štefánikova 2157/20
Telefón 034 690 8113 kontakt na pracovisko KAMO Skalica 0961 15 5851

Mgr. Jana Nemečkayová

Nám. Slobody 15 Skalica Pracovisko KAMO Skalica Štefánikova 2157/20
Telefón 034 664 5580 kontakt na pracovisko KAMO Skalica 0961 15 5852

 

 

Centrum podpory Trnava:

Ing. Jozef Štefek

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 651 3336

Michal Waldecker

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 651 33 36