Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Zamestnanci odboru

Náplň činnosti odboru  |  Zamestnanci odboru  |  Tlačivá  |  Správne konania  |  Verejné vyhlášky

Ing. Gabriela Csériová

Vedúca odboru starostlivosti o životné prostredie
Telefón 031/5901 595

Mgr. Mária Szabóová

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Telefón 031/5901 592

Ing. Anikó Csergeová

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Telefón 031/5901 589

Ing. Eva Öllősová

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Telefón 031/5901 590

Ing. Katarína Holényiová

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Telefón 031/5901 588

Mgr. Kristián Molnár

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Telefón 031/5901 587

Mgr. Monika Plavá

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Telefón 031/ 5901 584

Mgr. Erika Cafiková

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Telefón 031/5901 581

Ing. Valéria Sebőová

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Telefón 031/5901 591

Ing. László Varga

Odbor starostlivosti o životné prostredie
Telefón 031/ 5901 593