Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Zamestnanci

Prednosta

PhDr. Peter Šimčisko

Slovenských dobrovolľníkov 1082, Čadca, 3. poschodie
Telefón 041/4308780
Fax 041/4308771

Organizačný odbor

Sloboda Vladimír, Ing. - vedúci odboru

Slov.dobrovoľníkov 1082, Čadca
Telefón 041/4308712

Králiková Ľudmila, Mgr.

Slov.dobrovoľníkov 1082, Čadca
Telefón 041/4308790

Labajova Anna, Bc.

Slov.dobrovoľníkov 1082, Čadca
Telefón 041/4308789

Padychová Danuša

Palárikova 91, Čadca
Telefón 041/4308718

Bazgerová Monika, Mgr.

Slov.dobrovoľníkov 1082
Telefón 041/4308781

Palubiak Miroslav, Bc.

Palárikova 91, Čadca
Telefón 041/4308701

Chovanyeczová Darina

Palárikova 91, Čadca
Telefón 041/2817560

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Golisová Renáta, Mgr - vedúca odboru

Palárikova91, Čadca
Telefón 041/4308730

Eliašová Danica, JUDr.

Palárikova 91, Čadca
Telefón 041/4308735

Lieskovan Miroslav, JUDr.

Palárikova 91, Čadca
Telefón 041/4308737

Gernát Andrej, Mgr.

Palárikova 91, Čadca
Telefón 041/4308739

Hažíková Veronika, Mgr.

Palárikova 91, Čadca
Telefón 041/4308734

Špitová Katarína, Mgr.

Palárikova 91, Čadca
Telefón 041/4308733

Štrbová Jana, Mgr.

Palárikova 91, Čadca
Telefón 041/4308732

Šutáková Mária

Palárikova 91, Čadca
Telefón 041/4308736

Boďová Janka

Palárikova 91, Čadca
Telefón 041/4308736

Poláchová Dana, Mgr.

Palárikova 91, Čadca
Telefón 041/4308736

Odbor živnostenského podnikania

Lukáčová Gabriela, Ing. - vedúca odboru

Palárikova 91, Čadca
Telefón 041/4308720

Berčaková Anna, Ing.

Palárikova 91, Čadca
Telefón 041/4308725

Haladejová Mária, Mgr.

Palárikova 91, Čadca
Telefón 041/4308726

Janíková Štefánia, Mgr.

Palárikova 91, Čadca
Telefón 041/4308721

Kultánová Marianna

Palárikova 91, Čadca
Telefón 041/4308723

Mičová Eva, Mgr.

Palárikova 91, Čadca
Telefón 041/4308722

Behuňová Romana, Bc.

Palárikova 91, Čadca
Telefón 041/4308724

Odbor krízového riadenia

Kulla Andrej, Ing. - vedúci odboru

Slov.dobrovoľníkov 1082
Telefón 041/4308782

Sedláček Pavol, Mgr

Slov.dobrovoľníkov 1082
Telefón 041/4308784

Laš Jozef, Mgr.

Slov.dobrovoľníkov 1082
Telefón 041/4308783

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikícií

Balhárek Ján, Ing. PhD. - vedúci odboru

Palárikova 91, Čadca
Telefón 041/4308760

Kužmová Jana, Ing.

Pozemné komunikácie
Telefón 041/4308761

Heglasová Katarína, Ing.

Cestná doprava
Telefón 041/4308763

Zbončák Jozef, Ing.

Cestná doprava
Telefón 041/4308763

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Jurošková Viera, Ing. - vedúca odboru

Palárikova 91
Telefón 041/4308750
Fax 041/4308759

Husárová Monika, Ing.

Palárikova 91, Čadca
Telefón 041/4308751

Priščová Martina, Ing.

Palárikova 91, Čadca
Telefón 041/4308756

Adamove Katarína, Mgr.

Palárikova 91, Čadca
Telefón 041/4308753

Tuchyňová Zuzana, Mgr.

Palárikova 91, Čadca
Telefón 041/4308752

Dirgasová Anna, Mgr.

Palárikova 91, Čadca
Telefón 041/4308755

Pozemkový a lesný odbor

RNDr. Knapec Jaroslav, PhD. - vedúci odboru

Palárikova 95
Telefón 041/5074272
Fax 041/4333617

Oddelenie lesného hospodárstva

Revaj Vladimír, Ing. - vedúci oddelenia lesného hospodárstva

Palárikova 95, Čadca
Telefón 041/5074273
Fax 041/4333617

Bazgerová Beáta, Ing.

Palárikova 95, Čadca
Telefón 041/5074228
Fax 041/4333617

Ďurčanová Andrea, Mgr.

Palárikova 95, Čadca
Telefón 041/5074270
Fax 041/4333617

Durčák Marek, Ing.

Palárikova 95, Čadca
Telefón 041/5074271
Fax 041/4333617

Matejíčková Eva, Ing.

Palárikova 95, Čadca
Telefón 041/5074273

Pozemkové oddelenie

Šplhák Elemír, Ing. - vedúci pozemkového oddelenia

Palárikova 95, Čadca
Telefón 041/5074227
Fax 041/4333617

Čečotka Radoslav, Mgr.

Palárikova 95, Čadca
Telefón 041/5074229
Fax 041/4333617

Pohančeníková Iveta, Ing.

Palárikova 95, Čadca
Telefón 041/5074226
Fax 041/4333617

Prívarová Viola, Ing.

Palárikova 95, Čadca
Telefón 041/5074230
Fax 041/4333617

Tomčalová Danka, Bc.

Palárikova 95, Čadca
Telefón 041/5074225, 0910891039
Fax 041/4333617

Zahatlan Patrik, Bc.

Palárikova 95, Čadca
Telefón 041/5074231
Fax 041/4333617

Katastrálny odbor

Haladej Marián, Bc. Mgr. - vedúci odboru

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca, vedúci odboru
Telefón 041/2817550

Hanuliakova Jana

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817554

Sihelníková Janka

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817553

Polka Jozef, Ing.

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca, vedúci technického oddelenia
Telefón 041/2817552

Drahňaková Miriam, Mgr.

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817557

Varmusová Alena

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817567

Urbanková Zuzana

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817558

Bukovan Juraj

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817560

Kublová Irena, Ing.

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817562

Drahňaková Zuzana, Ing.

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817562

Černeková Helena

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817561

Škorníková Mária

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817563

Paštrnáková Eva

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817563

Vancelová Andrea, Bc.

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817563

Chovanyeczova Darina

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817560

Fonšová Andrea

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817564

Tomčalová Emília

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817565

Jakubcová Anežka

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817566

Pagáčová Iveta

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817566

Hajduková Margita

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817571

Bindasová Iveta, JUDr.

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817573

Targošová Terézia, Ing.

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817559

Rabčanová Alojzia

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817572

Bodorová Martina, JUDr.

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817574

Romanová Jana, PhDr.

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817568

Markuliaková Andrea

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817569

Straková Zuzana, Ing.

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817570

Ševec Matúš, Ing.

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817574

Grončáková Emília

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817576

Lipták Dušan, JUDr.

Ľ. Podjavorinskej 2576, vedúci právneho oddelenia
Telefón 041/2817551
Fax 041/4334773

Strnadlová Jana

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 0412817565

Nováková Nicola

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817569

Pastorková Mariánna, Mgr.

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817570
Fax 041/433 4773

Kajanková Marcela

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817566

Macášková Zuzana, Ing.

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817571

Čahojová Mária, Ing.

Ľ. Podjavorinskej 2576, Čadca
Telefón 041/2817564