Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. august 2019, štvrtok
 

Zamestnanci

Zamestnanci  |  CO dokumenty  |  Súťaže  |  Informácie pre verejnosť

ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA

Meno  Pôsobnosť  Tel. kontakt   Kancelária  e-mail 
 Kotúľová Marcela, Ing. vedúca odboru 5863688 30

 marcela.kotulova@minv.sk

Bystriansky Horyslav, Bc. civilná ochrana, krízové riadenie, hospodárska mobilizácia 5863470 28

 horyslav.bystriansky@minv.sk

Halaša Ján civilná ochrana, krízové riadenie, hospodárska mobilizácia 5863470 28

 jan.halasa@minv.sk

 Sabo Marián, RNDr. civilná ochrana, krízové riadenie, hospodárska mobilizácia   29

 marian.sabo3@minv.sk