Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2019, pondelok
 

Zamestnanci

PaedDr. Dávid Demečko PhD.

prednosta
Telefón (053) 4176 338
Fax (053) 4421 305


ORGANIZAČNÝ ODBOR


Ing. Mariana Hadušovská

vedúca organizačného odboru
Telefón (053) 4176 320

Mgr. Jozef Majerník

PZP motorových vozidiel
Telefón (053) 4176 321

Mgr. Terézia Majerníková

kancelária prednostu
Telefón (053) 4176 334

Laura Zajacová

podatelňa
Telefón (053) 4176 330

Mgr. Renáta Hrušovská

správa registratúry
Telefón (053) 4176 315


ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY


JUDr. Martina Papcúnová

vedúca odboru
Telefón (053) 4176 380

Mgr. Mária Bocanová

Telefón (053) 4176 383

Mgr. Alena Bučaková

Telefón (053) 4176 385

PhDr. Martina Gyenesová

Telefón (053) 4176 381

Mgr. Dominika Kuľová

Telefón (053) 4176 383

Ing. Nicol Lukáčová

Telefón (053) 4176 384

Mgr. Ľudmila Nováková

Telefón (053) 4176 384

Mgr. Dana Sedláková

Telefón (053) 4176 305

Mgr. Martina Turzáková

Telefón (053) 4176 382

Okresný úrad Spišská Nová Ves

pracovisko Gelnica

Ing. Nicol Lukáčová

pracovisko Gelnica
Telefón (053) 4799 437
Fax (053) 4822 470

Ing. Marek Pisko

pracovisko Gelnica
Telefón (053) 4822 470
Fax (053) 4822 470


ODBOR ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKANIA


Mgr. Martin Hamráček, PhD.

vedúci odboru
Telefón (053) 4176 340
Fax (053) 4421 305

Bc. Iveta Bdžochová

Telefón (053) 4176 367

Mgr. Barbora Gurová

Telefón (053) 4176 371

Ing. Mária Kozáková

Telefón (053) 4176 367

Ing. Eva Martinkovičová

Telefón (053) 4176 373

Mgr. Magdaléna Vrončová

Telefón (053) 4176 372

Okresný úrad Spišská Nová Ves

pracovisko Gelnica

Ing. Iveta Geletková

Telefón 0961 745 717

Ing. Lýdia Huljaková

Telefón 0961 745 716


ODBOR KRÍZOVÉHO RIADENIA


Ing. Peter Šofranko

vedúci odboru
Telefón (053) 4176 351
Fax (053) 4421 305

Bc. Silvia Jurčová

Telefón (053) 4176 349
Fax (053) 4461 333

RNDr. Lucia Mataninová

Telefón (053) 4176 352
Fax (053) 4461 333

Mgr. Boris Papcún

Telefón (053) 4176 353
Fax (053) 4461 333

Ing. Andrej Šimko

Telefón (053) 4176 328
Fax (053) 4461 333

ODBOR CESTNEJ DOPRAVY A POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ


Ing. Mgr. Ján Majerník

vedúci odboru
Telefón (053) 3810 917
Fax (053) 4421 394

Mgr. Martina Ondrová

Telefón (053) 3810 741, ((053) 4410 042)
Fax (053) 4421 394

Ing. Peter Filip

Telefón (053) 3810 915
Fax (053) 4421 394

Ing. Zuzana Uhliarová

Telefón (053) 4297 479
Fax (053) 4421 394

Ing. Maroš Šefčík

Telefón (053) 4410 042, (053) 4297 479
Fax (053) 4421 394

Mgr. Ľubica Nemcová

Telefón (053) 3810 916
Fax (053) 4421 394

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Ing. Miloslav Polomský

vedúci odboru
Telefón (053) 4173 242
Fax (053) 4173 244

Ing. Vladimír Pavľák

odpadové hospodárstvo, envirozáťaže
Telefón (053) 4173 247
Fax (053) 4173 244

Mgr. Ľubica Bednárová

odpadové hospodárstvo
Telefón (053) 4173 248
Fax (053) 4173 244

Ing. Žofia Gmucová

ochrana prírody a krajiny, EIA
Telefón (053) 4173 240
Fax (053) 4173 244

Mgr. Lívia Bilasová

štátna vodná správa, povodňová ochrana
Telefón (053) 4173 243
Fax (053) 4173 244

Ing. Elena Korenková

štátna vodná správa, povodňová ochrana
Telefón (053) 4173 246
Fax (053) 4173 244

Ing. Katarína Muchová

ochrana prírody a krajiny, EIA
Telefón (053) 4173 249
Fax (053) 4173 244

PhDr. Jana Šefčíková

ochrana ovzdušia
Telefón (053) 4173 245
Fax (053) 4173 244

POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR


Ing. Viktor Weiser

vedúci odboru
Telefón (053) 4182 870
Fax (053) 4298 914

Ing. Miloš Compel

Telefón (053) 4182 815

Ing. Milan Čarňanský

Telefón (053) 4182 813

Ing. Helena Dančová

Telefón (053) 4182 812
Fax (053) 4298 913

Ing. Róbert Korkoš

Telefón (053) 4182 810
Fax (053) 4798 913

Ing. Anna Kukurová

Telefón (053) 4182 816
Fax (053) 4298 913

Ing. Ľuboslav Mederi

Telefón (053) 4182 817

Janka Schramková

Telefón (053) 4182 862
Fax (053) 4298 914

Ing. Jozef Stajsko

Telefón (053) 4182 871

Ing. Viktor Weiser

Telefón (053) 4182 870

Ing. Lívia Amrozyová

Telefón (053) 4182 810
Fax (053) 4798 913

Okresný úrad Spišská Nová Ves

pracovisko Gelnica

Bc. Blanka Hupková

Telefón (053) 4182 872
Fax (053) 4799 526


KATASTRÁLNY ODBOR


Mgr. Katarína Kiniková

vedúca odboru
Telefón (053) 2818 220

Ing. Ľudmila Bučeková

Telefón (053) 2818 238

Ľudmila Dubňanská

Telefón (053) 2818 221

Ing. Daniela Gállová

Telefón (053) 2818 238

Janka Hodorovská

Telefón (053) 2818 225

Jaroslava Kacvinská

Telefón (053) 2818 229

Bc. Ladislav Borský

Telefón (053) 2818 234

Ing. Martina Kedžuchová

Telefón (053) 2818 236

Mgr. Martina Kedžuchová

Telefón (053) 2818 228

Ing. Ľuboslava Kellnerová

Telefón (053) 2818 236

Katarína Kmecová

Telefón (053) 2818 228

Emília Minďašová

Telefón (053) 2818 235

Svetlana Momotjuková

Telefón (053) 2818 227

Igor Omasta

Telefón (053) 2818 237

Ing. Renata Orinčáková

Telefón (053) 2818 232

Ing. Katarína Pacáková

vedúca oddelenia
Telefón (053) 2818 230

Jarmila Petáková

Telefón (053) 2818 229

Ing. Ivana Smiková

Telefón (053) 2818 231

Dana Rumančíková

Telefón (053) 2818 222

Ing. Eva Sabanošová

Telefón (053) 2818 239

Dana Sanetriková

Telefón (053) 2818 231

Emília Sopkovičová

Telefón (053) 2818 225

JUDr. Viera Turzáková

vedúca oddelenia
Telefón (053) 2818 224

Silvia Valkošáková

Telefón (053) 2818 234

Mgr. Ivana Halasová

Telefón (053) 2818 222