Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. august 2019, nedeľa
 

Zamestnanci

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Meno  Pôsobnosť  Tel. kontakt 043/5823+kl.

Kancelária 

e-mail 
Vraňák Anton. Mgr. vedúci odboru 377 17

 anton.vranak@minv.sk

Adamcová Anna, Ing. štátna správa ochrany ovzdušia  374 19

 anna.adamcova@minv.sk

Dudáš Ján, Ing.   štátna správa ochrany prírody a krajiny 375 22

 jan.dudas3@minv.sk

 Štefanica Ján, Ing.  štátna správa ochrany prírody a krajiny  375 22

 jan.stefanica@minv.sk

 Gonšorová Mária, Ing.  štátna správa odpadového hospodárstva 378 25

 maria.gonsorova@minv.sk

 Lakoštíková Eva, Mgr. štátna správa odpadového hospodárstva  378 25

 eva.lakostikova@minv.sk

 Šimeková Viera, Ing.  štátna vodná správa 373 23

 viera.simekova@minv.sk

Spišiaková Jana, Ing.   štátna vodná správa  373  23

 jana.spisiakova@minv.sk