Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. august 2019, nedeľa
 

Zamestnanci

POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

 

Meno  Pôsobnosť  Tel. kontakt 043/4260+kl.  Kancelária  e-mail 
Mikulášik Adam, Ing. vedúci odboru 270 13

adam.mikulasik@minv.sk

Kysel Michal, Ing.   lesníctvo,poľovníctvo a pozemkové spoločenstvá 0235004239 13

michal.kysel@minv.sk 

Kormančíková Beáta, Ing.  pozemkové úpravy a reštitúcie 247 prízemie

beata.kormancikova@minv.sk

Javornická Zuzana, Mgr.   ochrana poľnohospodárskej pôdy 225 prízemie

zuzana.javornicka@minv.sk

Spišáková Dominika, Mgr.

pozemkové úpravy a reštitúcie

247  prízemie 

dominika.spisakova@minv.sk

 Kubasová Lucia, Ing.  pozemkové úpravy a reštitúcie    

MD