Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. júl 2020, sobota
 

Zamestnanci

POZEMKOVÝ A LESNÝ ODBOR

 

Meno  Pôsobnosť  Tel. kontakt 043/312+kl.  Kancelária  e-mail 
Mikulášik Adam, Ing. vedúci odboru 4310 13

adam.mikulasik@minv.sk

Kysel Michal, Ing.   lesníctvo,poľovníctvo a pozemkové spoločenstvá 4311 13

michal.kysel@minv.sk 

Bruník Štefan, Ing.  lesníctvo, poľovníctvo a pozemkové spoločenstvá 4312 13

stefan.brunik@minv.sk

Kormančíková Beáta, Ing.  pozemkové úpravy a reštitúcie 4313 prízemie

beata.kormancikova@minv.sk

 Kubasová Lucia, Ing.  pozemkové úpravy a reštitúcie 4313 prízemie

lucia.kubasova@minv.sk

Javornická Zuzana, Mgr. 

ochrana poľnohospodárskej pôdy

4314

prízemie

zuzana.javornicka@minv.sk