Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Zamestnanci

Náplň činnosti odboru  |  Zamestnanci  |  Tlačivá

Odbor všeobecnej vnútornej  správy:

Zastupujúci vedúci odboru:

Ing. Miloš Šajánek

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7220

Mgr. Božena Bittnerová

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7242

Erika Krčová

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7226

Mgr. Ján Slezák

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7237

Mgr. Monika Závišová

Vajanského 17/1 905 01 Senica

Pavol Koprla

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 651 3817

Mgr. Peter Horváth

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7215

Pracovisko Skalica:

Námestie slobody 15

909 01  S K A L I C A 

Ing. Renáta Ovečková

Nám. Slobody 15 Skalica
Telefón 034 664 4469

Mgr. Ľuboš Fondrk

Nám. Slobody 15 9090 01 Skalica
Telefón 034 690 8119