Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. apríl 2020, štvrtok
 

Zamestnanci

Náplň činnosti odboru  |  Zamestnanci odboru  |  Tlačivá  |  ZEP

Odbor živnostenského podnikania:

Vedúci odboru:

Mgr. Ivan Šteflík

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7212

Ing. Viera Lehotayová

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 651 5191

Oľga Habová

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 698 7245

Ing. Stanislava Szabóová

Vajanského 17/1 905 01 Senica
Telefón 034 651 2862

Pracovisko Skalica:

Námestie slobody 15

909 01  S K A L I C A 

 

Ing.Tatiana Jendrušová

Nám. Slobody 15 Skalica
Telefón 034 690 8113

Mgr. Jana Nemečkayová

Nám. Slobody 15 Skalica
Telefón 034 664 5580