Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. júl 2020, utorok
 

Zamestnanci katastrálneho odboru

Ing. Marek Suchý

vedúci odboru
Telefón 0961 65 5770
Fax 0961 65 5779

Žaneta Jurčíková

podateľňa KO
Telefón 0961 65 5751

Ing. Miroslav Vrábeľ

vedúci technického oddelenia
Telefón 0961 65 5777

Mgr. Andrea Halásová

vedúca oddelenia zápisov práv do KN
Telefón 0961 65 5773

Jela Suchá

zápis listín
Telefón 0961 65 5776

Michal Koróni

aktualizácia VKM
Telefón 0961 65 5772

Alica Teleková

podateľňa a registratúra
Telefón 0961 65 5778

Agáta Melicherová

vybavovanie stránok KO
Telefón 0961 65 5752

Romana Šágová

aktualizácia SPI
Telefón 0961 65 5775

Jolana Mališová

zápis listín
Telefón 0961 65 5774