Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Zamestnanci KO

Mgr. Zoltán Vincze

vedúci odboru, č.kanc. 116
Telefón 0961 68 3000

Iveta Ferenczová

sekretariát KO, č.kanc. 115
Telefón 0961 68 3001

Ing. Adriana Antalíková

vedúca odd. technického a poskyt. inf. z KN, č.kanc. 113
Telefón 0961 68 3010

Mgr. Anna Liptayová

vkladárka, č.kanc. 109
Telefón 0961 68 3027

Judit Pósa

zapisovateľka, č.kanc. 105
Telefón 0961 68 3025

Július Miklovics

zapisovateľ, č.kanc. 110
Telefón 0961 68 3026

Mgr. Katarína Fodorová

zapisovateľka, č.kanc. 110
Telefón 0961 68 3026

Eva Medveďová

zapisovateľka, č.kanc. 106
Telefón 0961 68 3023

Helena Henczová

zapisovateľka, č.kanc. 106
Telefón 0961 68 3023

Anna Petrincová

zapisovateľka, č.kanc. 104
Telefón 0961 68 3024

Lucia Dienešová

zapisovateľka, č.kanc. 105
Telefón 0961 68 3025

Monika Vajgelová

zapisovateľka, č.kanc. 104
Telefón 0961 68 3024

Jaroslav Zemančík

registratúra, Klientske centrum 12
Telefón 0961 68 5713

Andrea Brozmanová

poskytovanie inf. z KN, Klientske centrum 11
Telefón 0961 68 5714

Simona Galová

registratúra, Klientske centrum 13
Telefón 0961 68 5712

Alžbeta Šatarová

registratúra, Klientske centrum 13
Telefón 0961 68 5711

Ingrid Vojteková

poskytovanie inf. z KN, č.kanc. 103
Telefón 0961 68 3015

Ing. Ľubomír Konečný

registratúra, Klientske centrum 12
Telefón 0961 68 3011

Ing. Michal Lumnitzer

overovateľ GP, č.kanc. 107
Telefón 0961 68 3018

Juraj Iván

dokumentátor, poskyt. inf. pre súkr. geodetov, č.kanc. 112
Telefón 0961 68 3017

Jozef Kovalčík

správca SGI, č.kanc. 107
Telefón 0961 68 3019

Tomáš Agócs

poskytovanie inf. z KN, Klientske centrum 11
Telefón 0961 68 5715

Denisa Fabianová Bolhová

poskytovanie inf. z KN, č.kanc. 103
Telefón 0961 68 3015

Mgr. Róbert Gál

vedúci odd. zápisov práv k nehnut., č.kanc. 108
Telefón 0961 68 3020

Ing. Andrea Kováčová

vkladárka, č.kanc. 109
Telefón 0961 68 3028