Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. január 2020, utorok
 

Zamestnanci kópia

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Zamestnanci odboru

Katastrálny odbor

Ing. Milan Mészáros

Zvolen, vedúci odboru
Telefón 045/2819880
Fax 045/5320708

oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií

Ing. Jaroslava Buchová

Zvolen
Telefón 045/2819882
Fax 045/5320708

Ing. Miroslava Bonkalová

Zvolen
Telefón 045/2819882
Fax 045/5320708

Ing. Magdaléna Jaďuďová

Zvolen
Telefón 045/2819883
Fax 045/5320708

Mgr. Simona Borská

Zvolen
Telefón 045/2819896
Fax 045/5320708

Ing. Eva Parobková

Zvolen
Telefón 045/2819888
Fax 045/5320708

Ing. Ladislava Priškinová

Zvolen
Telefón 045/9819611
Fax 045/5320708

Iveta Raniaková

Zvolen
Telefón 045/2819885
Fax 045/5320708

Božena Šagátová

Zvolen
Telefón 045/2819889
Fax 045/5320708

Peter Zemko

Zvolen
Telefón 045/2819887
Fax 045/5320708

oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam

JUDr. Mária Repášová

Zvolen
Telefón 045/2819884
Fax 045/5320708

Elena Bartková

Zvolen
Telefón 045/2819896
Fax 045/5320708

Alena Ďuričková

Zvolen
Telefón 045/2819892
Fax 045/5320708

Mgr. Milan Grniak

Zvolen
Telefón 045/2819891
Fax 045/5320708

Darina Hrončiaková

Zvolen
Telefón 045/2819893
Fax 045/5320708

Danka Kelemenová

Zvolen
Telefón 045/2819896
Fax 045/5320708

Mgr. Alena Paľúchová

Zvolen
Telefón 045/2919890
Fax 045/5320708

Magdaléna Šagátová

Zvolen
Telefón 045/2819881
Fax 045/5320708

Ing. Lenka Uhrínová

Zvolen
Telefón 045/2819894
Fax 045/5320708

Jana Zemková

Zvolen
Telefón 045/2819895
Fax 045/5320708

Dáša Vidholdová

Zvolen
Telefón 045/2819896
Fax 045/5320708