Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Zamestnanci odboru

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Zamestnanci odboru

RNDr. Martin Bičian

vedúci odboru
Telefón 0961312040

Záhradnícka 6, 945 01 Komárno

Ing. Edita Žideková

hlavný radca
Telefón 0961312043

Ing. Gabriela Tóthová

hlavný radca
Telefón 0961312041

Ing. Ľudovít Bagita

hlavný radca
Telefón 0961312042

MVDr. Peter Sopiak

hlavný radca
Telefón 0961312042

Ing. Zoltán Dobrovický

hlavný radca
Telefón 0961312041

Ing. Diana Podmaníková

hlavný radca
Telefón 0961312044

Ing. Renáta Vargová

hlavný radca
Telefón 0961312044

Ing. Roman Mihálek

samostatný radca
Telefón 0961312041