Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. apríl 2020, štvrtok
 

Zamestnanci odboru

Ing. Jozef Javorka, CSc.

vedúci odboru
Telefón (055) 7245 442

oddelenie odborných a metodických činností


Ing. Magdaléna Vitkovičová

vedúca oddelenia
Telefón (055) 7245 111

PaedDr. Milan Gomolčák

Telefón (055) 7245 119

RNDr. Martin Kotlár, PhD., MBA

Telefón (055) 7245 447

MVDr. Ľubica Krajničáková

Telefón (055) 7245 115

PhDr. Helena Mochnáčová

Telefón (055) 7245 110

PaedDr. ThLic. Mgr. Oľga Pivarníková

Telefón (055) 7245 668

Mgr. Denisa Budayová

Telefón (055) 7245 111

Mgr. Viktória Rozsypalová

Telefón (055) 7245 121

RNDr. Bc. Mária Takáčová

Telefón (055) 7245 113

Mgr. Imrich Vince

Telefón (055) 7245 636

oddelenie analýz, finačných a kontrolných činností


Ing. Viera Kováčová

vedúca oddelenia
Telefón (055) 7245 222

Ing. Peter Dzurenda

Telefón (055) 7245 228

Ing. Martina Gomolčáková

Telefón (055) 7245 224

Ing. Iveta Grilliová

Telefón (055) 7245 221

Martina Haneková

Telefón (055) 7245 227

Dana Hoffmannová

Telefón (055) 7245 223

Ing. Miriam Kicová

Telefón (055) 7245 226

Ľudmila Lenártová

Telefón (055) 7245 446

Ing. Adriána Némethová

Telefón (055) 7245 114

Ing. Silvia Slimáková

Telefón (055) 7245 234

oddelenie špecializovaných činností


Mgr. Ivica Moyzesová

vedúca oddelenia
Telefón (055) 7245 122

Ing. Ján Bodnár

Telefón (055) 7245 333

JUDr. Matej Drotár

Telefón (055) 7245 661

Jarmila Kliková

Telefón (055) 7245 124

Mgr. Klaudia Miklodová

Telefón (055) 7245 448

Jana Šimonová

Telefón (055) 7245 442

Ing. Andrea Wittenbergerová

Telefón (055) 7245 229

Ing. Eva Zeleňáková

Telefón (055) 7245 225