Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. október 2020, pondelok
 

Zamestnanci odboru

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ing. Miloslav Polomský

vedúci odboru
Telefón (053) 4173 242
Fax (053) 4173 244


Ing. Vladimír Pavľák

odpadové hospodárstvo, envirozáťaže
Telefón (053) 4173 247
Fax (053) 4173 244

Mgr. Ľubica Bednárová

odpadové hospodárstvo
Telefón (053) 4173 248
Fax (053) 4173 244

Ing. Žofia Gmucová

ochrana prírody a krajiny, EIA
Telefón (053) 4173 240
Fax (053) 4173 244

Mgr. Lívia Bilasová

štátna vodná správa, povodňová ochrana
Telefón (053) 4173 243
Fax (053) 4173 244

Ing. Elena Korenková

štátna vodná správa, povodňová ochrana
Telefón (053) 4173 246
Fax (053) 4173 244

PhDr. Jana Šefčíková

ochrana ovzdušia
Telefón (053) 4173 245
Fax (053) 4173 244