Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. január 2020, utorok
 

Zamestnanci odboru

Náplň činnosti odboru  |  Služby pre občanov  |  Kontakt  |  Zamestnanci odboru  |  Úradná tabuľa  |  Voľby

JUDr. Emília Župíková

vedúca odboru
Telefón (055) 6001 270


Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík


JUDr. Blanka Sándorová

vedúca oddelenia
Telefón (055) 6001 279

Ing. Nora Bulnová

Telefón (055) 6001 277

Bc. Bernadeta Horňáková

Telefón (055) 6001 288

Ing. Štefánia Olšavská

Telefón (055) 6001 209

Ing. Eva Rakacka

Telefón (055) 6001 281

Mgr. Andrea Rozmanová

sekretariát odboru
Telefón (055) 6001 271

JUDr. Božena Stretavská

Telefón (055) 6001 286

Bc. Slávka Vakrčková

Telefón (055) 6001 289


Oddelenie priestupkov


JUDr. Tatiana Jankajová

vedúca oddelenia
Telefón (055) 6001 380

Mgr. Barbora Blašková

Telefón (055) 6001 388

Mgr. Oľga Čarná

Telefón (055) 6001 466

Mgr. Radoslav Daniška

Telefón (055) 6001 386

Mgr. Alena Kosnáčová

Telefón (055) 6001 382

Ing. Kamila Machalová

Telefón (055) 6001 231

Mgr. Michaela Dančišínová

Telefón (055) 6001 177

JUDr. Július Polák

Telefón (055) 6001 389

Zuzana Stojková

Telefón (055) 6001 381

Mgr. Jakub Straka

Telefón (055) 6001 265

Mgr. Lenka Szilágyiová

Telefón (055) 6001 378

JUDr. Ľuba Zahorjanová

Telefón (055) 6001 179

Mgr. Filip Zeleňák

Telefón (055) 6001 388