Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Zamestnanci odboru

KATASTRÁLNY ODBOR

Mgr. Katarína Kiniková

vedúca odboru
Telefón (053) 2818 220


 

ODDELENIE TECHNICKÉ, DOKUMENTÁCIE A POSKYTOVANIA INFORMÁCIÍ

Ing. Katarína Pacáková

vedúca oddelenia
Telefón (053) 2818 230

Bc. Ladislav Borský

Telefón (053) 2818 234

Ing. Daniela Gállová

Telefón (053) 2818 238

Mgr. Ivana Halasová

Telefón (053) 2818 222

Ing. Martina Kedžuchová

Telefón (053) 2818 236

Ing. Ľuboslava Kellnerová

Telefón (053) 2818 236

Emília Minďášová

Telefón (053) 2818 235

Igor Omasta

Telefón (053) 2818 224

ODDELENIE ZÁPISOV PRÁV K NEHNUTEĽNOSTIAM

Ing. Renata Orinčáková

vedúca oddelenia
Telefón (053) 2818 232

Ing. Ľudmila Bučeková

Telefón (053) 2818 238

Ľudmila Dubňanská

Telefón (053) 2818 221

Janka Hodorovská

Telefón (053) 2818 225

Jaroslava Kacvinská

Telefón (053) 2818 229

Mgr. Martina Kedžuchová

Telefón (053) 2818 228

Katarína Kmecová

Telefón (053) 2818 228

Svetlana Momotjuková

Telefón (053) 2818 227

Dana Rumančíková

Telefón (053) 2818 222

Ing. Eva Sabanošová

Telefón (053) 2818 239

Dana Sanetríková

Telefón (053) 2818 231

Ing. Ivana Smiková

Telefón (053) 2818 229

Emília Sopkovičová

Telefón (053) 2818 225

Katarína Vrončová

supervízor
Telefón (053) 2818 237