Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. december 2019, sobota
 

Zamestnanci odboru

Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Zamestnanci odboru

odbor starostlivosti o životné prostredie

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica
Telefón tel.: 096164 5756, mobil: 0905 272449, 045/ 679 0908

RNDr. Jana Maďarová

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 2.posch. č.d.8, štátna správa ochrany pred povodňami, štátna vodná správa, ŠS verejných vodovodov a verejnej kanalizácie
Telefón 096164 5754

RNDr. Hromádková Marcela, poverená zastupovaním ved.odb.

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 2.posch. č.d.7, štátna správa ochrany ovzdušia, ŠS posudzovanie vplyvov na živ.prostredie, závažné priemyselné havárie
Telefón 096164 5755

Ing. Zuzana Polcová

Bystrická 53, 966 81 Žarnovica, 2.posch. č.d.7, štátna správa ochrany prírody a krajiny a ŠS rybárstva
Telefón 096164 5753

Úradné hodiny:

Pondelok      8:00 - 15:00  
Utorok   8:00 - 15:00
Streda   8:00 - 17:00
Štvrtok   8:00 - 15:00
Piatok   8:00 - 14:00

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy